Με ιδιαίτερη χαρά είδα την πολύ καλύτερη επίδοση των μαθητών μου των τμημάτων Γ1 & Γ2 στην ιστορία.

Ήταν αναμενόμενο, εξ άλλου, αφού το κλίμα στην τάξη βελτιώνεται αισθητά τον τελευταίο καιρό

και τα παιδιά καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια.

 

Θα ήθελα πάντως να θυμίσω ότι

και η σωστή ορθογραφία είναι σημαντική στα κείμενά μας.

Το να γράφουμε σωστά ελληνικά, δεν είναι "προνόμιο" μόνον  των φιλολόγων

αλλά κάθε μορφωμένου Έλληνα.

 

Δείτε τις "δύσκολες" λέξεις των κεφαλαίων 29-30-31 του σχολικού εγχειριδίου

ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ'  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, εδώ!