Με τη βοήθεια του ΚΕΠΛΗΝΕΤ Γ' Αθήνας το σχολείο μας διαθέτει πλέον:
α] δική του πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ανοικτού λογισμικού moodle
β] υπολογιστές με διπλή εκκίνηση με GNU/Linux Ubuntu
τόσο στο γραφείο καθηγητών όσο και στους φορητούς των διαδραστικών

Ευχαριστώ ιδιαιτέρως τον Ανδρέα Παπακλεοβούλου
για τη βοήθεια που έχει προσφέρει στο σχολείο μας, τόσο στην ιστοσελίδα και γενικότερα για την τεχνική υποστήριξη.
Σύντομα θα γίνει ενημέρωση των εκπαιδευτικών, στο σχολείο
Tο Moodle είναι ένα σύστημα διαχείρισης μαθημάτων. Είναι ένα open source softwarepackage, δηλαδή, ένα πακέτο λογισμικού ανοιχτού κώδικα, σχεδιασμένο έτσι ώστε αξιοποιώντας παιδαγωγικές αρχές να βοηθά τους εκπαιδευτικούς να δημιουργούν δικτυακά, αποτελεσματικές ομάδες εκπαίδευσης.
Δείτε επίσης
Στην ιστοσελίδα, http://noc.uoi.gr/ecourse/manual.htm μπορείτε να βρείτε χρήσιμουςοδηγούς χρήσης και βίντεο για την εκμάθηση και υποστήριξη της πλατφόρμας MOODLE του Δικτυακού Τόπου Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

στο ΠΣΔ.
To MOODLE στο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
manual in English
Εγχειρίδιο του του Συστήματος Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle
(Έκδοση Moodle 1.9.5)  στα ελληνικά
σε μετάφραση των
Σουλτάνα Κάργα, Msc.
Κατερίνα Κατσάνα, Msc.
Φωτεινή Τρίμμη, Msc,