Σύμφωνα με τα άρθρα του περιοδικού

Computer World

οι έξι μεγαλύτερες εταιρείες υπολογιστών πούλησαν το

πρώτο τετράμηνο του 2015

1 Lenovo 13.39 εκατομμύρια κομμάτια

2 Hewlett-Packard 12.99 εκατομμύρια κομμάτια

3 Dell 9.24 εκατομμύρια κομμάτια

4 Acer 4.84 εκατομμύρια κομμάτια

5 Asus 4.8 εκατομμύρια κομμάτια

6 Apple Mac 4.45 εκατομμύρια κομμάτια

 

Πηγή:

http://www.computerworld.com/article/2908364/pc-shipments-hit-a-six-year-low-as-xp-upgrades-slow-down.html

http://www.computerworld.com/article/2911943/mac-sales-up-8-as-industry-remains-in-doldrums.html?phint=newt%3Dcomputerworld_operating_systems&phint=idg_eid%3D7e01e890dad5406aafd64b35f0d66c06#tk.CTWNLE_nlt_os_2015-04-23