Δείτε πώς γίνεται [στα ελληνικά] στην ιστοσελίδα

http://fresheducation.gr/?p=9678

 

σχετικό βίντεο στα αγγλικά

https://www.youtube.com/watch?v=cIBOw7IDFZM

 

σχετικό τεχνικό άρθρο στα αγγλικά

http://www.wiiteachers.com/