Το αμερικανικό μουσείο σύγχρονης τέχνης

Guggenheim

προσφέρει δωρεάν στο διαδίκτυο 65 βιβλία τέχνης

πολύ σημαντικών καλλιτεχνών όπως

Kandinsky, Munch, Klimt, Bacon και Schiele.

 

Πηγή:

http://www.openculture.com/2012/01/free_the_guggenheim_puts_65_modern_art_books_online.html