Προσωπικά δεδομένα μαθητών, παραβίασή τους στα ΕΠΑΛ Αν. Αττικής και πιθανές ποινικές ευθύνες.

Του Κώστα Παπουλή, εκπαιδευτικού ΕΠΑΛ, (επί πολλά χρόνια πρόεδρος της Δ.ΕΛΜΕ Αν. Αττικής) Πηγή: http://www.alfavita.gr/ Μετά την γνωστή Εντολή στις 13-11-2017 του Διευθυντή Εκπαίδευσης Αν. Αττικής και την ανακοίνωση της Δ. ΕΛΜΕ Αν. Αττικής (βλ: http://www.alfavita.gr/ )  που περιγράφει την κατάσταση που διαμορφώθηκε,

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΑΛ

Πηγή: www.alfavita.gr Στις  13/11/17 με έγγραφό του ο Δ/ντής  Β/άθμιας  εκπαίδευσης  Αν. Αττικής κάλεσε όλα τα ΕΠΑΛ της Αν. Αττικής να του προσκομίσουν αντίγραφα υπογεγραμμένα από τους Δ/ντές του σχολείου από: 1.τις  χειρόγραφες αιτήσεις των μαθητών για τις φετινές εγγραφές τους. 2.τις  βεβαιώσεις