Το εργαστήριο ηλεκτρονικών μετρήσεων

Το εργαστήριο ηλεκτρονικών μετρήσεων

Εισαγωγή Το εργαστήριο ηλεκτρονικών μετρήσεων είναι η πρώτη επαφή με τα ηλεκτρονικά για τους υποψήφιους σπουδαστές εφαρμοσμένης ηλεκτρονικής. Σε αυτό το εργαστήριο, οι σπουδαστές εξοικειώνονται με τις βασικές ηλεκτρονικές μετρήσεις χρησιμοποιώντας εργαστηριακά όργανα όπως ψηφιακά πολύμετρα (DMMs), τροφοδοτικά, γεννήτριες συχνοτήτων,

O «τοίχος» της αδιαφορίας…

O «τοίχος» της αδιαφορίας…

Πηγή: Η προσωπική ιστοσελίδα του μέχρι πρότινος (29-10-2017) Σχολικού Συμβούλου Μηχανολόγων κ. Κονταξή Αθανάσιου… (11-9-2009, Επικαιροποίηση 5-3-2015) Σχέδιο αντιμετώπισης του «τοίχου» της αδιαφορίας, από τις πρώτες ημέρες του σχολικού έτους.  Περίληψη  Πολλοί μαθητές, από τις πρώτες ημέρες του σχολικού έτους, επιδεικνύουν μια ακραία