Χειροτονηθέντες Αρχιερείς κατά το 1865

ΕΤΟΣ 1865

Χειροτονηθέντες Αρχιερείς

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Τόμσκ και Σεμιμπαλαντίνσκ κύριος Βιτάλιος. 10-01-1865.
(Εκκλησία της Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 14 Νοεμβρίου 1866. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ικονίου κύριος Σωφρόνιος. 12-01-1865.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 8 Ιανουαρίου 1890. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Βιμπόργου κύριος Ιωάννης. 17-01-1865.
(Εκκλησία της Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 17 Μαρτίου 1869. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Τσιγκιρίν κύριος Πορφύριος. 14-02-1865.
(Εκκλησία της Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 19 Απριλίου 1885. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Σβορνικίου κύριος Διονύσιος. 21-02-1865.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 5 Απριλίου 1894. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Αρχιεπίσκοπος Καρπάθου και Κάσου κύριος Νικηφόρος. 13-03-1865.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη το 1893. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Ιερώτατος Αρχιεπίσκοπος Θαβωρίου κύριος Αγάπιος. 23-05-1865.
(Πατριαρχείο Ιεροσολύμων).

Εκοιμήθη τον Οκτώβριο του 1884. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Άρτζες κύριος Γεννάδιος. 31-05-1865.
(Εκκλησία της Ρουμανίας).

Εκοιμήθη στις 30 Νοεμβρίου 1877. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Άνω Καρλοβικίου κύριος Λουκιανός. 29-06-1865.
(Εκκλησία του Καρλοβικίου).

Εκοιμήθη στις 16 Σεπτεμβρίου 1872. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Χουσίων κύριος Ιωσήφ. 11-07-1865.
(Εκκλησία της Ρουμανίας).

Εκοιμήθη στις 24 Ιανουαρίου 1909. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Καρανσεμπές κύριος Ιωάννης. 15-08-1865.
(Μητρόπολη Τρανσυλβανίας).

Εκοιμήθη στις 5 Φεβρουαρίου 1889. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κίτρους κύριος Φιλάρετος. Αύγουστος 1865.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 21 Ιανουαρίου 1871. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μινγκρέλης κύριος Ταράσιος. 30-08-1865.
(Εκκλησία της Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 4 Ιανουαρίου 1874. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Αγχιάλου κύριος Βασίλειος. 27-09-1865.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 23 Ιανουαρίου 1910. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Τιμότζης κύριος Ευγένιος. 29-09-1865.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 24 Απριλίου 1880. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Νέας Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου κύριος Σωφρόνιος ο Γ΄. 28-10-1865.
(Εκκλησία της Κύπρου).

Εκοιμήθη στις 9 Μαΐου 1900. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μετρών και Αθύρων κύριος Άνθιμος. 14-11-1865.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 10 Ιουνίου 1874. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Αρκαδίας κύριος Χρύσανθος. -12-1865.
(Πατριαρχείο Αντιοχείας).

Εκοιμήθη στις 24 Ιουλίου 1884. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Τύρου και Σιδώνος κυρός Γεράσιμος. -12-1865.
(Πατριαρχείο Αντιοχείας).

Εκοιμήθη το 1867. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Σεβαστής κύριος Ιερώνυμος. 18-12-1865.
(Εκκλησία της Ρουμανίας).

Εκοιμήθη την 1 Μαρτίου 1875. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λαοδικείας κύριος Μελέτιος. 19-12-1865.
(Πατριαρχείο Αντιοχείας).

Εκοιμήθη στις 26 Ιανουαρίου 1906. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ιεραπόλεως κύριος Αυξέντιος. 19-12-1865.
(Εκκλησία της Ρουμανίας).

Εκοιμήθη το 1872. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ειρηνουπόλεως κύριος Σεραφείμ. Δεκέμβριος 1865.
(Πατριαρχείο Αντιοχείας).

Εκοιμήθη στις 5 Σεπτεμβρίου 1906. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κρατόβου κύριος Βησσαρίων. 1865.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 5 Απριλίου 1899. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Τιμισοάρας κύριος Αντώνιος. 1865.
(Εκκλησία του Καρλοβικίου).

Εκοιμήθη στις 7 Φεβρουαρίου 1900. Βιογραφικό σημείωμα.


Αναθεώρηση: Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2021.