Χειροτονηθέντες Αρχιερείς κατά το 1913

ΕΤΟΣ 1913

Χειροτονηθέντες Αρχιερείς

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Γομέλ κύριος Βαρλαάμ. 13-01-1913.
(Εκκλησία της Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 20 Φεβρουαρίου 1942. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κίρενσκ κύριος Ευγένιος. 20-01-1913.
(Εκκλησία της Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 20 Σεπτεμβρίου 1937. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ζάρας κύριος Δημήτριος. 03-02-1913.
(Μητρόπολη Βουκοβίνης).

Εκοιμήθη στις 28 Ιανουαρίου 1938. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ακμόλας κύριος Μεθόδιος. 10-02-1913.
(Εκκλησία της Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 4 Φεβρουαρίου 1921. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Δαρδανελλίων και Λαμψάκου κύριος Ειρηναίος. 10-03-1913.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 29 Ιουνίου 1963. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Σερντοπόλ (Σορταβάλλας) κύριος Κυπριανός. 10-03-1913.
(Εκκλησία της Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 18 Ιουνίου 1914. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ισμαήλ κύριος Νεόφυτος. 10-03-1913.
(Εκκλησία της Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 29 Νοεμβρίου 1918. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Σκοπέλου κύριος Γεννάδιος. 11-04-1913.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 15 Μαρτίου 1956. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κρεμένετς κύριος Διονύσιος. 21-04-1913.
(Εκκλησία της Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 15 Μαρτίου 1960. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Τιχβίν κύριος Αλέξιος. 28-04-1913.
(Εκκλησία της Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 17 Απριλίου 1970. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νύσσης κύριος Δοσίθεος. 25-05-1913.
(Εκκλησία της Σερβίας).

Εκοιμήθη στις 13 Ιανουαρίου 1945. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Τραπεζούντος κύριος Χρύσανθος. 26-05-1913.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 28 Σεπτεμβρίου 1949. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ντβίνας κύριος Παντελεήμων. 02-06-1913.
(Εκκλησία της Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 30 Δεκεμβρίου 1950. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ρόδου κύριος Απόστολος. 16-06-1913.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 29 Νοεμβρίου 1957. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Τσιστοπόλεως κύριος Ανατόλιος. 29-06-1913.
(Εκκλησία της Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 23 Ιανουαρίου 1938. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Βερεγίας κύριος Μόδεστος. 04-08-1913.
(Εκκλησία της Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 2 Δεκεμβρίου 1937. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ξανθουπόλεως κύριος Αμβρόσιος. 06-10-1913.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 15 Σεπτεμβρίου 1922. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νύσσης κύριος Παΐσιος. 13-10-1913.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 27 Αυγούστου 1924. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Γαγγρών κύριος Τιμόθεος. 13-10-1913.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 21 Νοεμβρίου 1918. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Θεουπόλεως κύριος Γεννάδιος. 27-10-1913.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 23 Οκτωβρίου 1976. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Σάλμας κύριος Σέργιος. 01-12-1913.
(Εκκλησία της Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 10 Νοεμβρίου 1937. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νικολαγέβου κύριος Αλέξιος. 08-12-1913.
(Εκκλησία της Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 8 Απριλίου 1938. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ρίλσκ κύριος Θεοφάνης. 15-12-1913.
(Εκκλησία της Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 18 Ιουνίου 1943. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κραϊόβης κύριος Αλέξιος. 22-12-1913.
(Εκκλησία της Ρουμανίας).

Εκοιμήθη το 1921. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Σεβαστείας κύριος Γερβάσιος. 29-12-1913.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 16 Απριλίου 1943. Βιογραφικό σημείωμα.


Αναθεώρηση: Τετάρτη, 20 Απριλίου 2022.