Χειροτονηθέντες Αρχιερείς κατά το 1959

ΕΤΟΣ 1959

Χειροτονηθέντες Αρχιερείς

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ειρηνουπόλεως κύριος Νικόλαος. 25-01-1959.
(Πατριαρχείο Αλεξανδρείας).

Εκοιμήθη στις 9 Ιουλίου 1986. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Άκκρας κύριος Ευστάθιος. 25-01-1959.
(Πατριαρχείο Αλεξανδρείας).

Εκοιμήθη την 1 Απριλίου 1982. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νέας Υόρκης κύριος Δοσίθεος. 09-03-1959.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Εκοιμήθη την 1 Ιουνίου 1884. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ουφάς και Στερλιταμακίου κύριος Νίκων. 12-03-1959.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 24 Μαΐου 1972. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κυδωνίας και Αποκωρώνου κύριος Νικηφόρος. 29-03-1959.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 18 Ιουλίου 1975. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Σμολένσκ και Δορογκομπούη κύριος Ιννοκέντιος. 10-05-1959.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 14 Μαΐου 1965. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κούρσκ και Μπελγορόδου κύριος Λεωνίδας. 11-06-1959.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 8 Σεπτεμβρίου 1990. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σελευκείας κύριος Αιμιλιανός. 12-06-1959.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 8 Σεπτεμβρίου 2011. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Βολοκολάμσκ κύριος Βασίλειος. 14-06-1959.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 22 Σεπτεμβρίου 1985. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Τράλλεων κύριος Φώτιος. 28-06-1959.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 24 Ιουνίου  2007. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μιλήτου κύριος Αιμιλιανός. 28-06-1959.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 24 Ιουλίου 1985. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Βουδίμλιε κύριος Ανδρέας. 28-06-1959.
(Πατριαρχείο Σερβίας).

Εκοιμήθη στις 22 Μαρτίου 1986. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Πρεσπών και Μοναστηρίου κύριος Κλήμης. 19-07-1959.
(Πατριαρχείο Σερβίας).

Εκοιμήθη στις 18 Ιουνίου 1979. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ζλετόβου και Στρωμνίτσης κύριος Ναούμ. 26-07-1959.
(Πατριαρχείο Σερβίας).

Εκοιμήθη στις 27 Νοεμβρίου 1977. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Δαλματίας κύριος Στέφανος. 09-08-1959.
(Πατριαρχείο Σερβίας).

Εκοιμήθη στις 4 Φεβρουαρίου 2003. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ναζιανζού κύριος Διονύσιος. 06-12-1959.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 6 Ιανουαρίου 2008. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ειρηνουπόλεως κύριος Μιχαήλ. 1959.
(Πατριαρχείο Αντιοχείας).

Εκοιμήθη το 1965. Βιογραφικό σημείωμα.


Αναθεώρηση: Κυριακή, 07 Μαρτίου 2021.