Κοιμηθέντες Αρχιερείς κατά το 1967

ΕΤΟΣ 1967

Κοιμηθέντες Αρχιερείς

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Στάρας Ζαγόρας κυρός Κλήμης. (+ 13-02-1967).
(Πατριαρχείο Βουλγαρίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος πρώην Ριαζάν και Κασιμώβου κυρός Νικόλαος. (+ 07-03-1967).
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος πρώην Ρασιναρεάνου κυρός Θεόδωρος. (+ 25-03-1967).
(Πατριαρχείο Ρουμανίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος πρώην Σουτσεάβας κυρός Ευγένιος. (+ 01-04-1967).
(Πατριαρχείο Ρουμανίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρανσυλβανίας κυρός Νικόλαος. (+ 15-04-1967).
(Πατριαρχείο Ρουμανίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Πατάρων κυρός Μελέτιος. (+ 20-07-1967).
(Εκκλησία της Ελλάδος).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Μακαριώτατος Πάπας και Πατριάρχης πρώην Αλεξανδρείας κυρός Χριστοφόρος. (+ 23-07-1967).
(Πατριαρχείο Αλεξανδρείας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Χαρκόβου και Μπουγκουδουχώβου κυρός Λεωνίδας. (+ 28-07-1967).
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Ζιτόμιρ και Όβρουτς κυρός Ευμένιος. (+ 25-08-1967).
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αγίου Φραγκίσκου και Καλιφορνίας κυρός Διονύσιος. (+ 12-09-1967).
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Γιαροσλάβου και Ροστόβου κυρός Σέργιος. (+ 12-09-1967).
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αξώμης κυρός Νικόλαος. (+ 19-10-1967).
(Πατριαρχείο Αλεξανδρείας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης πρώην Φωκίδος κυρός Αθανάσιος. (+ 01-12-1967).
(Εκκλησία της Ελλάδος).

Βιογραφικό σημείωμα.


Αναθεώρηση: Τετάρτη, 20 Απριλίου 2022.