Κοιμηθέντες Αρχιερείς κατά το 1971

ΕΤΟΣ 1971

Κοιμηθέντες Αρχιερείς

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βιδινίου κυρός Νεόφυτος. (+ 26-02-1971).
(Πατριαρχείο Βουλγαρίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος πρώην Τασκένδης και Μέσης Ασίας κυρός Γαβριήλ. (+ 28-02-1971).
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Μακαριώτατος Μητροπολίτης Σόφιας και Πατριάρχης Βουλγαρίας κυρός Κύριλλος. (+ 07-03-1971).
(Πατριαρχείο Βουλγαρίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Τραϊανουπόλεως κύριος Συμεών. (+ 24-05-1971).
(Πατριαρχείο Βουλγαρίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Βίλνας και Λιθουανίας κυρός Αντώνιος. (+ 28-05-1971).
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος πρώην Τιργοβιστίου κυρός Αιμιλιανός. (+ 15-06-1971).
(Πατριαρχείο Ρουμανίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης πρώην Χαλκίδος κυρός Γρηγόριος. (+ 23-07-1971).
(Εκκλησία της Ελλάδος).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης πρώην Ελασσώνος κυρός Ιάκωβος. (+ 30-07-1971).
(Εκκλησία της Ελλάδος - Νέες Χώρες).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Καλλίνιν και Κάσιν κυρός Ιννοκέντιος. (+ 06-09-1971).
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γερμανίας κυρός Ιάκωβος. (+ 03-12-1971).
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης πρώην Βουκοβίνης Τίτος. (+ 09-12-1971).
(Πατριαρχείο Ρουμανίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος πρώην Ολομούτς και Μπρνό κυρός Τσεστιμίρ. (+ 1971).
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Βιογραφικό σημείωμα.


Αναθεώρηση: Κυριακή, 07 Μαρτίου 2021.