Χειροτονηθέντες Αρχιερείς κατά το 1971

ΕΤΟΣ 1971

Χειροτονηθέντες Αρχιερείς

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Θεουπόλεως κύριος Παντελεήμων. 01-01-1971.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Θερμών κύριος Ιωάννης. 17-01-1971.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη την 1 Δεκεμβρίου 2012. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κρατείας κύριος Γεννάδιος. 17-01-1971.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 16 Οκτωβρίου 2020. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ελευσίνος κύριος Τιμόθεος. 17-01-1971.
(Πατριαρχείο Αλεξανδρείας).

Εκοιμήθη την 1 Μαρτίου 2003. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Σασίμων κύριος Ιερεμίας. 31-01-1971.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μονεμβασίας και Σπάρτης κύριος Ιερόθεος. 14-03-1971.
(Εκκλησία της Ελλάδος).

Εκοιμήθη στις 2 Μαρτίου 1980. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βερροίας και Αλεξανδρέττας κύριος Ηλίας. 19-05-1971.
(Πατριαρχείο Αντιοχείας).

Εκοιμήθη στις 6 Αυγούστου 2000. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μελόης κύριος Φιλόθεος. 06-06-1971.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 10 Μαΐου 2017. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Επίσκοπος Τιμοκίου κύριος Μεθόδιος. 04-07-1971.
(Πατριαρχείο Σερβίας).

Εκοιμήθη στις 20 Φεβρουαρίου 1977. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κούρσκ και Μπελγορόδου κύριος Νικόλαος. 28-07-1971.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 3 Ιουνίου 1981. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ζήλων κύριος Αλέξανδρος. 05-09-1971.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 18 Μαΐου 1979. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κεράμων κύριος Ρωμανός. 10-09-1971.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη την 1 Σεπτεμβρίου 1995. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ευδοκιάδος κύριος Γεώργιος. 03-10-1971.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 6 Απριλίου 1993. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Βελίκης κύριος Καλλίνικος. 06-12-1971.
(Πατριαρχείο Βουλγαρίας).

Εκοιμήθη στις 26 Δεκεμβρίου 2016. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Σεντάης κύριος Σεραφείμ. 12-12-1971.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ζυρίχης κύριος Σεραφείμ. 19-12-1971.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 14 Δεκεμβρίου 1997. Βιογραφικό σημείωμα.


Αναθεώρηση: Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2020.