Κοιμηθέντες Αρχιερείς κατά το 2005

ΕΤΟΣ 2005

Κοιμηθέντες Αρχιερείς

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ουΐνιπεκ κυρός Βασίλειος (+ 10-01-2005).
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αγαθονικείας κυρός Ναούμ. (+ 31-03-2005).
(Πατριαρχείο Βουλγαρίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος πρώην Αμερικής κυρός Ιάκωβος (+ 10-04-2005)
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γορτύνης και Αρκαδίας κυρός Κύριλλος (+ 24-04-2005).
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρανσυλβανίας κυρός Αντώνιος. (+ 29-08-2005).
(Πατριαρχείο Ρουμανίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δράμας κυρός Διονύσιος. (+ 30-09-2005).
(Εκκλησία της Ελλάδος - Νέες Χώρες).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος πρώην Γιαροσλάβου και Ροστόβου κυρός Μιχαίας. (+ 22-10-2005).
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Δραγοβιτίας κυρός Ιωάννης. (+ 13-11-2005).
(Πατριαρχείο Βουλγαρίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ροδοπόλεως κυρός Ιερώνυμος. (+ 17-11-2005).
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης κυρός Αντώνιος. (+ 17-12-2005).
(Εκκλησία της Ελλάδος - Νέες Χώρες).

Βιογραφικό σημείωμα.


Αναθεώρηση: Τετάρτη, 20 Απριλίου 2022.