Προσωπική ιστοσελίδα Μάρκου Μάρκου
Αρχική σελίδα

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΟΥΒΙΑΣ

   Επισκοπικός κατάλογος (υπό σύνταξη).

ΥΠΟ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Νικόλαος Ευαγγελίδης 6 Δεκεμβρίου 1918-15 Δεκεμβρίου 1927 Από Πρεσβύτερος Εις Ερμουπόλεως 1876-1939
Αρσένιος Κακογιάννης 8 Νοεμβρίου 1931-16 Μαΐου 1937 Από Πρεσβύτερος Εις Ερμουπόλεως 1881-1940
Άνθιμος Σίσκος 8 Δεκεμβρίου 1940-16 Απριλίου 1958 Από Πρεσβύτερος Κοίμηση 1890-1958
Συνέσιος Λασκαρίδης 30 Νοεμβρίου 1958-26 Απριλίου 1988 Από Πρεσβύτερος Σχολάζων 1909-1991
Διονύσιος Χατζηβασιλείου 26 Απριλίου 1988-12 Μαρτίου 1997 Από Μέμφιδος Εις Λεοντοπόλεως 1929-2012
Τίτος Καράντζαλης 12 Μαρτίου 1997-31 Ιουλίου 2000 Από Λεοντοπόλεως Κοίμηση 1931-2000
Καλλίνικος Πίπας 22 Φεβρουαρίου 2001-1 Νοεμβρίου 2006 Από Μαρεώτιδος Εις Πηλουσίου 1936-2013
Εμμανουήλ Καγιάς 1 Νοεμβρίου 2006-23 Νοεμβρίου 2013 Από Βαβυλώνος Εις Καβάσων γεν. 1956
Νάρκισσος Γκάμο 1 Δεκεμβρίου 2013-24 Νοεμβρίου 2015 Από Πρεσβύτερος Εις Άκκρας γεν. 1968
Σάββας Χειμωνέτος 24 Νοεμβρίου 2015-σήμερα Από Άκκρας   γεν. 1971
         

Αναθεώρηση: Σάββατο, 14 Οκτωβρίου 2023.