Σχέδια Μαθημάτων

Ίσως ένα πετυχημένο σχέδιο μαθήματος να μην οδηγεί πάντα σε ένα πετυχημένο μάθημα, όμως η έλλειψη σχεδίου μαθήματος οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε ένα αποτυχημένο μάθημα. Κλίκ εδώ για οδηγίες και παραδείγματα.

Πρόσθετες Πληροφορίες