Σκοπός της αξιολόγησης των Μαθηματικών.

Στο χώρο της εκπαίδευσης αξιολόγηση είναι η συστηματική διαδικασία ελέγχου του βαθμού επίτευξης των επιδιωκομένων από το εκπαιδευτικό σύστημα σκοπών και ειδικών στόχων. Η αξιολόγηση αποτελεί οργανικό στοιχείο της διδακτικής - μαθησιακής διαδικασίας, η οποία αρχίζει με τον καθορισμό των στόχων και ολοκληρώνεται με τον έλεγχο της επίτευξής τους. Πρώτιστος στόχος της είναι η συνεχής βελτίωση της διδασκαλίας και της γενικότερης λειτουργίας του σχολείου, καθώς και η συνεχής ενημέρωση εκπαιδευτικών και εκπαιδευομένων για τα αποτελέσματα των προσπαθειών τους, έτσι ώστε να επιτυγχάνονται τα καλύτερα δυνατά μαθησιακά αποτελέσματα. Αξιολόγηση του μαθητή είναι η συνεχής παιδαγωγική διαδικασία, με βάση την οποία παρακολουθείται η πορεία μάθησης αυτού, προσδιορίζονται τα τελικά αποτελέσματα της και εκτιμώντα διάφορα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του μαθητή που σχετίζονται με το έργο του σχολείου.

Η αξιολόγηση οφείλει να συνδυάζει ποικίλες μορφές και τεχνικές για να επιτύχει αφενός έγκυρη, αξιόπιστη, αντικειμενική και αδιάβλητη αποτίμηση των γνώσεων, της κριτικής ικανότητας και των δεξιοτήτων των μαθητών και αφετέρου να συμβάλει στην αυτογνωσία και στην αντικειμενική πληροφόρησή τους για το επίπεδο μάθησης και τις ικανότητές τους. Παράλληλα, οφείλει να πληροφορεί τον εκπαιδευτικό για τα αποτελέσματα του έργου του και να ανατροφοδοτεί τη διδακτική πράξη, με στόχο τη συνεχή βελτίωση και την αύξηση της αποτελεσματικότητάς της.

Εμφάνιση # 
Τίτλος Αρθρογράφος Επισκέψεις
Επιλογή θεμάτων Γυμνασίου Συντάχθηκε από τον/την Super User 217
Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ Συντάχθηκε από τον/την Super User 905
Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ Συντάχθηκε από τον/την Super User 1203
ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ Συντάχθηκε από τον/την Super User 780
Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ Συντάχθηκε από τον/την Super User 1034
Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟΥ Συντάχθηκε από τον/την Super User 833
Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Συντάχθηκε από τον/την Super User 3092
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΛ 11-12 Συντάχθηκε από τον/την Super User 1431
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Συντάχθηκε από τον/την Super User 12438
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΕΣΤ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑ.Λ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Συντάχθηκε από τον/την Super User 5878

Πρόσθετες Πληροφορίες