ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οι σημειώσεις κατασκευάστηκαν σε διάφορες περιόδους για εκπαιδευτική χρήση στο σχολείο αλλά ιδίως για χρήση σε ΙΕΚ και ΚΕΚ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ PHOTOSHOP 7ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ PHOTOSHOP 7

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ WORD 2002ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ WORD 2002

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ EXCEL 2002ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ EXCEL 2002

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ TURBO PASCALΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ TURBO PASCAL

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ TURBO CΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ TURBO C

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ JAVAΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ JAVA

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΨΕΥΔΟΓΛΩΣΣΑΣΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΨΕΥΔΟΓΛΩΣΣΑ