ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

Αυτές οι εργασίες δημιουργήθηκαν όταν κατά καιρούς με έπιανε το μιλιταριστικό και το πολεμοχαρές. Αν και αυτή με το πυροβολικό την θεωρώ αφιέρωση στο σώμα που υπηρέτησα.

Όταν ασχολήθηκα με τον σιδηρόδρομο (είναι σχεδόν τελειωμένη) ξεκίνησα και μιά για τα θωρακισμένα τραίνα και θα την συμπεριλάβω σε αυτή τη κατηγορία.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΩΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΩΝ