ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ – ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

Οι εργασίες αυτές ξεκίνησαν για καθαρά σχολική χρήση στα μαθήματα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ και ΠΟΛΥΜΕΣΑ-ΔΙΚΤΥΑ. Τις χρησιμοποιώ ακόμη στα μαθήματα πληροφορικής της Α, Β και Γ Λυκείου.

Τα παιδιά φυσικά πιο πολύ ενθουσιάστηκαν από την ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ VIDEOGAMES όπου δέχτηκα πολλές συμβουλές για συμπλήρωση με δεκάδες videoπαιχνίδια.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ VIDEOGAMESΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ VIDEOGAMES