ΕΘΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Οι εργασίες αυτές (αν και τώρα γιγαντώθηκαν πολύ) ξεκίνησαν από παρουσιάσεις για τις σχολικές γιορτές.

Είναι επίσης μισοτελειωμένες Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ και Η ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΒΟΡΕΙΟ ΕΛΛΑΔΑ, όσο για την ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ έχει γίνει μόνο ο σκελετός και την παράτησα.

ΘΡΑΚΗ 1877 - 1922Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ 1877 – 1922

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821

ΕΞΕΓΕΡΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟΕΞΕΓΕΡΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ

Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟ 1940-41Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟ 1940-41

Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΟΧΥΡΩΝΗ ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΟΧΥΡΩΝ

Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ