Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κώδικα

Το σχολείο μας συμμετέχει και φέτος στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κώδικα.

Οι δραστηριότητες θα γίνουν στο εργαστήριο Πληροφορικής από τις 6 – 20 Οκτωβρίου. 

Έχουν επιλεγεί ποικίλες δραστηριότητες για τις τάξεις Γ’ – ΣΤ’.

Περισσότερες πληροφορίες  εδώ:

https://codeweek.eu/training