Διάκριση Etwinning – STEM Can Bring us closer

Το πρόγραμμα STEM Can Bring us Closer πήρε την Ετικέτα Ποιότητας από την Εθνική Υπηρεσία Στήριξης του Etwinning. 
Ευχαριστούμε όλους τους μαθητές της ομάδας Πληροφορικής του σχολείου μας, που συμμετείχαν ενεργά, με υπομονή και επιμονή, κατά την διάρκεια της περσινής χρονιάς. 

Υπεύθυνες προγράμματος 
Κωνσταντινίδου Νίκη Πληροφορικής
Σαμπρή Μαρία Γαλλικών

Δείτε περισσότερα για το πρόγραμμα etwinning εδώ

https://wakelet.com/wake/wIdHYamuGbAwaAQPOxYwH

[pdf-embedder url=”http://users.sch.gr/nikhkon/wordpress/wp-content/uploads/2020/10/Ετικέτα-Κωνσταντινίδου.pdf” title=”Ετικέτα Κωνσταντινίδου”]

[pdf-embedder url=”http://users.sch.gr/nikhkon/wordpress/wp-content/uploads/2021/03/b21a99fbbf170b9d_nql_el.pdf” title=”Ετικέτα Σαμπρή”]