Χριστουγεννιάτικα παιχνίδια και προγραμματισμός

Μπείτε εδώ:

https://santatracker.google.com/intl/el/

Πατήστε αριστερά επάνω το κόκκινο κουμπάκι με τις γραμμούλες και εξερευνήστε τα όλα τα  παιχνίδια συγκεντρωμένα και τον προγραμματισμό.

Αριστερά κάτω έχει τον οδηγό για οικογένειες εκεί θα βρείτε όλα τα παιχνίδια οργανωμένα ανά κατηγορία.

Προτείνω σίγουρα

το εργαστήριο κώδικα (code lab) για τις τάξεις Α-Γ

https://santatracker.google.com/intl/el/codelab.html

και την κωδικοποίηση Μπούγκι για παιδιά μετά την Δ΄δημοτικού.

https://santatracker.google.com/intl/el/codeboogie.html