ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ

(Οι ασκήσεις δημιουργήθηκαν με το πρόγραμμα Hot Potatoes)

Σχεδιασμός-Δημιουργία: Γιάννης Οργανόπουλος  (Ημερομηνία ανάρτησης 22-10-2011)


Οι συγκεκριμένες ασκήσεις είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν ως μέρος αρχικής, διαμορφωτικής και τελικής αξιολόγησης (ως προς την επίτευξη γνωστικών στόχων), στο πλαίσιο της υλοποίησης ενός προγράμματος με θέμα "το νερό στη ζωή μας", με μαθητές/τριες Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ τάξεων του δημοτικού σχολείου.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

ΠΗΓΕΣ:

1. Ο ιστότοπος - Πύλη για την Π.Ε. http://users.sch.gr/organopoulos

2. Χαλικιάς, Β., Ρουσιάς, Ι., Γαλάνης, Μ., Καραμπούλη, Ε., (2009), Οι δρόμοι του νερού στη Γορτυνία, Σημειώσεις μαθητή, ΚΠΕ Ηραίας.

3. Αγγελίδης, Ζ., Αθανασίου, Χρ., Υφαντής, Γ., (2009), Νερό: Αειφορική Διαχείριση και Περιβάλλον. Θεσσαλονίκη. ΚΠΕ Κορδελιού. Διαθέσιμο στον Ιστότοπο του ΕΚΚΕ http://www.ekke.gr/estia/gr_pages/F_synerg/Zissis_nero/2010_10_26/Nero_aeiforiki%20diaxeirisi_perivallon.pdf  .  (Προσπελάστηκε 12-01-2011).

4. Μπουτάκης Γ., Μπαΐρας  Χαρ., Αλεξούδης Ιω., Κουτσούλας, Ηλ., Μπιστίνας, Γρ., Λιανόπουλος Δ., Ιωαννίδης, Απ., Το νερό πηγή ζωής. Τετράδιο Εργασιών, ΚΠΕ Σουφλίου. Σουφλί, Μάρτιος 2009. Στον ιστότοπο του ΚΠΕ.

5. Βικιπαίδεια


Επιστροφή στην αρχή της σελίδας