ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΜΙΚΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
& ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Επιμέλεια: Γιάννης Οργανόπουλος, Δάσκαλος, Υπεύθυνος Π.Ε. Α/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Πιερίας μέχρι 18-08-2011

(Τελευταία Επικαιροποίηση - Ενημέρωση: 20/09/2013)

Αρχική σελίδα


Bartl, A. & Bartl, M. (1999). Περιβαλλοντικά παιχνίδια. Αθήνα. Κορφή.

Burnie D. (1994). Λεξικό της Φύσης. Ερευνητές.

Chauvel. D, Chauvel, P. (1998). Παιδαγωγική και Περιβάλλον. Ανακάλυψη, κατανόηση και καλλιτεχνική δημιουργία. Αθήνα. Τυπωθήτω.

Col, M. A.- Gainer, S. (1995). Τα παιδιά δημιουργούν με υλικά από το περιβάλλον. Αθήνα, Πατάκης.

Cornell, J.  Ας μοιραστούμε τη φύση με τα παιδιά. Θεσσαλονίκη. Παρατηρητής.

Cornell, J. (2001). Ας ακούσουμε τη Φύση. Πώς να εμβαθύνετε τη γνώση σας για τη Φύση. Θεσσαλονίκη, Αφοι Κυριακίδη.

Emberlin, J.C., (2000), (Μετάφρ.: Μελιάδου, Α.), Εισαγωγή στην Οικολογία.  Αθήνα. Έκδοση: Τυπωθήτω

Farndon, J. (1995). Λεξικό της Γης. Ερευνητές

Frey, K., (1986), Η μέθοδος Project: Μια μορφή συλλογικής εργασίας στο σχολείο ως θεωρία και πράξη, Θεσσαλονίκη, Αφοί Κυριακίδη.

Harlow, R., Morgan, S. (1995). Ρύπανση και Απόβλητα. Αθήνα. Πατάκης.

Lovelock, J.E. (1993). Γαία: Μία Νέα Θεώρηση στην Ζωή του Πλανήτη. Αθήνα. Aquarius-Novapress.

MacCay, F. (1996). Δραστηριότητες για το περιβάλλον. Αθήνα. Πατάκης.

May, J. (1992). Το Βιβλίο της Πυρηνικής Εποχής. Αθήνα. Greenpeace / Σέλας

Marsall, Natalia, (2010), Σώστε τον πλανήτη: 52 λαμπρές ιδέες για να σώσουμε τον κόσμο μας. Αθήνα. Εκδόσεις ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ.

Miller Tyler G.,Jr. (1999), (Μετάφρ.: Ταλαντοπούλου, Μ. – Επιστ. Επιμ.: Παυλόπουλος, Κ.), Βιώνοντας στο Περιβάλλον Ι. Αρχές περιβαλλοντικών επιστημών. Αθήνα. Εκδόσεις ΙΩΝ.

Miller Tyler G.,Jr. (1999). Βιώνοντας στο Περιβάλλον ΙΙ. Προβλήματα περιβαλλοντικών συστημάτων. Αθήνα. Εκδόσεις ΙΩΝ.

Passet, R. (1985). Οικονομία και Περιβάλλον. Θεσσαλονίκη. Παρατηρητής.

Samuel, P. (1992). Το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Αθήνα. Εναλλακτικές Εκδόσεις.

Singer, Peter, (μτφρ. Καραγεωργάκης, Σ., 2010). Η Απελευθέρωση των Ζώων. Θεσσαλονίκη. Έκδ. "Αντιγόνη". (Διαβάστε σχετικό σημείωμα για το περιεχόμενο του βιβλίου, αρχείο PDF 255 KB). (και αρχείο Word 250 KB).

Skolimowski, H. (1984). Οικοφιλοσοφία. Αθήνα. Κάλβος.

Spurgeon, R. (1991). Οικολογία, μελέτες και δραστηριότητες για την προστασία της φύσης. Αθήνα. Χελώνα.

WWF Ελλάς, (2009), Το αύριο της Ελλάδας: επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα κατά το άμεσο μέλλον, Αθήνα, Σεπτέμβριος 2009. Διαθέσιμο στον ιστότοπο της WWF Ελλάς http://www.wwf.gr/images/pdfs/wwf-to_avrio_tis_elladas.pdf  (Αρχείο PDF 20 Mb). Προσπελάστηκε στις 21-09-2009.

Αβέρωφ – Ιωάννου, Τ., (1983, 1994), Μαθαίνοντας τα παιδιά να συνεργάζονται, Αθήνα, Θυμάρι.

Αβέρωφ-Ιωάννου, Τ., (1990), Συνεργασία στη Μάθηση: Διδασκαλία σε Ομάδες στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος, Αθήνα, Θυμάρι.

Αγγελίδης, Ζ., (1993, 2003), Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Εκδόσεις  Art of Text. Θεσσαλονίκη.

Αγγελίδης, Ζ., Παπαδοπούλου, Π., Αθανασίου, Χ., (επιμ.), (2004), Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και τη Βιωσιμότητα, Θεσσαλονίκη, Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Ανατ. Θεσ/νίκης, Γραφείο Π.Ε.

Αγγελίδης, Ζ., Αθανασίου, Χρ., Υφαντής, Γ., (2009), Νερό: Αειφορική Διαχείριση και Περιβάλλον. Θεσσαλονίκη. ΚΠΕ Κορδελιού. Διαθέσιμο στον Ιστότοπο του ΕΚΚΕ http://www.ekke.gr/estia/gr_pages/F_synerg/Zissis_nero/2010_10_26/Nero_aeiforiki%20diaxeirisi_perivallon.pdf  . (Προσπελάστηκε 12-01-2011).

Αγγελίδου, Ε., Τσιλιμένη, Τ. (2009), Η αφήγηση ως εργαλείο μάθησης στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Δραστηριότητες και προτάσεις για την προσχολική και τη δημοτική εκπαίδευση, Έκδοση: Καστανιώτη.

Αγιομυργιανάκης, Γ., Ανδριώτης, K., (2009), Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού, Εθνικό θεματικό Δίκτυο "Τουρισμός και Περιβάλλον". Αρχάνες Ηρακλείου, Έκδοση ΚΠΕ Αρχανών. Διαθέσιμο στον Ιστότοπο του ΚΠΕ Αρχανών (προσπελάστηκε 18-10-2010).

Αθανασάκης, Α., (1996),  Οικοπεριβαλλοντική  Παιδαγωγική,  Αθήνα,  Χ. Δάρδανος.

Αθανασάκης, Α., (2003), Οικοπεριβαλλοντική Ψυχολογία, Αθήνα, Τυπωθήτω.

Αθανασάκης, Α., (2005), Η Περιβαλλοντική Αγωγή σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Αθήνα, Εκδόσεις Χρ. Δαρδανός.

Αθανασάκης, Α., Κουσουρής, Θ., (1987), Οικολογική Παιδεία και Περιβαλλοντική Αγωγή, Αθήνα, Μπουκουμάνης.

Αθανασάκης, Α., Κουσουρής, Θ. (1994), Περιβάλλον - Οικολογία – Εκπαίδευση, Αθήνα, Σαββάλας.

Αλάμπεη, Η., Μαλωτίδη,  Β., Μαντζάρα, Μπ., (επιμ.), (2003), Μεθοδολογία για την εφαρμογή εκπαιδευτικών υλικών στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία, Πρακτικά Επιμορφωτικού Σεμιναρίου, Χημικό Τμήμα Πανεπιστημίου Αθηνών, 25,26/10/2003. Διοργάνωση: MIO-ECSDE, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ανατ. Αττικής. Εκδόσεις: Art in Design-Creative Advertising. Ανασύρθηκε από  http://www.medies.net (3-12-2008). 

Αναστασάτος, Ν., (2005), Σχολείο και Περιβάλλον: από τη θεωρία στην πράξη. Έκδοση: Ατραπός.

 Αναστασιάδης, Π., Περάκης, Η. (1998), Προσεγγίζοντας την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Έκδοση: Έλλην.

ΑΠΘ (Συγγραφή), Κυρίδης, Α., Μαυρικάκη, Ε. (επιστ. Επιμ.) (2003), Η περιβαλλοντική εκπαίδευση στο ελληνικό δημοτικό σχολείο. Έρευνα πεδίου,  Θεσσαλονίκη. Πρωτοπορία.

Αρχοντάκη, Ζ. & Φιλίππου, Δ., (2003), 205 βιωματικές ασκήσεις για εμψύχωση ομάδων, ψυχοθεραπείας, κοινωνικής εργασίας, εκπαίδευσης, Αθήνα, Εκδόσεις Καστανιώτη.

 Ασλανίδης, Α., Ζαφειρακίδης, Γ., (2003), Το οικολογικό αλφαβητάρι, Αθήνα, Πατάκης.

Βασάλα, Π. & Φλογαΐτη, Ε. (2005),  O κόσμος της θάλασσας. Διαθεματική προσέγγιση. Εναλλακτικές διδακτικές τεχνικές και σχέδια εργασίας. Αθήνα. Μεταίχμιο.

Βασιλάκης, Κ., (2000), Ελαφροπάτητα - Τι μπορεί να κάνει ο καθένας μας για να προστατεύσει το περιβάλλον. Έκδοση: Λιβάνη

Βλάχος, Ιω., Ζωδιάτου Ε., (2009), Η Αίσθηση των Πέντε Αισθήσεων. Παιχνίδια με τις Αισθήσεις για την ανακάλυψη της Φύσης και της φύσης μας, μέσα από την εμπειρία του ΚΠΕ Κλειτορίας. ΚΠΕ Κλειτορίας.

Γαβριλάκης, Κ., (2000), Απορρίμματα - Προβλήματα και η αντιμετώπισή τους: Οδηγός Εκπαιδευτικών. Αθήνα, ΥΠ.Ε.Π.Θ. Διαθέσιμο στην Πύλη Παιδαγωγικού Υλικού για την Π.Ε. (Προσπελάστηκε 11-10-2010).

Γεωργόπουλος, Α., & Τσαλίκη, Ε., (1993), Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Αρχές – Φιλοσοφία, Μεθοδολογία, Παιχνίδια και Ασκήσεις. Gutenberg,  Αθήνα.

Γεωργόπουλος, Α., (1998, 6η ανατύπ. 2002), Γη, Ένας Μικρός και Εύθραυστος Πλανήτης,  Αθήνα, Gutenberg.

Γεωργόπουλος, Α., (2002), Περιβαλλοντική ηθική, Αθήνα, Gutenberg.

Γεωργόπουλος, Α., (επιμ.), (2005), Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Ο νέος πολιτισμός που αναδύεται, Αθήνα, Gutenberg.

Γραίκος, Ν., (2004), Ο λόφος με την παλιά εκκλησία στη ζωή του χωριού μου. Ερευνώ το παρελθόν και το παρόν προτείνω λύσεις για το μέλλον, Κονταριώτισσα, ΥΠ.Ε.Π.Θ. - Πανεπ. Αιγαίου - Δημοτικό Σχολείο Κονταριώτισσας. (Δείτε το ως Ψηφιακό βιβλίο εδώ).

Γραίκος, Ν., (2006), Αφηγήσεις και φωτογραφίες για το περιβάλλον του τόπου μου. Οι εθνογραφικές και οι εικονιστικές μαρτυρίες στην περιβαλλοντική εκπαίδευση, Κονταριώτισσα, ΥΠ.Ε.Π.Θ. - Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Δημοτικό Σχολείο Κονταριώτισσας. (Δείτε το ως Ψηφιακό βιβλίο εδώ).

Δασκολιά, Μ., (2004), Θεωρία και Πράξη στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Οι Προσωπικές Θεωρίες των Εκπαιδευτικών. Έκδοση: Μεταίχμιο.  

Δεληκανάκη, Ν. Κοκολάκη, Ρ., Νοΐδου, Μ. (2001). Περιβαλλοντική εκπαίδευση στην προσχολική εκπαίδευση. Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα.

Δημητριάδης, Ι., (επιμ.), (2008), Ιστορίες κρυμμένες σε παλιές ασπρόμαυρες φωτογραφίες: Οπτικές αφηγήσεις από τις μαθήτριες και τους μαθητές της Ε2  τάξης του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κατερίνης, Κατερίνη, 6ο Δημοτικό Σχολείο. (Δείτε το ως Ψηφιακό βιβλίο εδώ).

Δημητρίου, Αν., (2001), Αγωγή Υγείας και Περιβάλλοντος. Έκθεση και Προστασία από τις Επικίνδυνες Ουσίες. Το βιβλίο του εκπαιδευτικού. Θεσσαλονίκη, Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας. Ανασύρθηκε από τον ιστότοπο του  ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. http://www.elinyae.gr/el/category_details.jsp?cat_id=33 (14-7-2008).

Δημητρίου, Αν., (2001), Αγωγή Υγείας και Περιβάλλοντος. Έκθεση και Προστασία από τις Επικίνδυνες Ουσίες. Το βιβλίο του μαθητή. Θεσσαλονίκη, Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας. Ανασύρθηκε από τον ιστότοπο του  ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. http://www.elinyae.gr/el/category_details.jsp?cat_id=33 (14-7-2008).

Δημητρίου, Αναστ., (2009), Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Περιβάλλον, Αειφορία. Θεωρητικές και Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις, Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Επίκεντρο. (Διαβάστε την εισαγωγή του βιβλίου, Αρχείο PDF 32,9 KB).

Δημοπούλου, Μ., Χατζημιχαήλ, Μ. Ζόμπολας, Α., Μπαμπίλα, Ε. (2001), Περιβαλλοντική Αγωγή για Μικρά Παιδιά, Αθήνα, Εκδόσεις: Καλειδοσκόπιο.

Δημοπούλου, Μ., Μπαμπίλα, Ελ., Φραντζή Αν. & Χατζημιχαήλ, Μ., (2003). Εξερευνώ την πόλη μου. Προτάσεις για διαθεματικά σχέδια εργασίας. Αθήνα, Εκδόσεις: Καλειδοσκόπιο.

Έξαρχος, Γ., Καραγιάννης, Στ., (2004), Αγροτουρισμός. Μοχλός για την Ανάπτυξη της Υπαίθρου. Θεσσαλονίκη, Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Κρήτης.

Ευθυμιόπουλος, Η., (επιστ. Επιμ.), (2000), Οικολογική Δόμηση. Διεπιστημονικό Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών Ερευνών (ΔΙΠΕ). Έκδοση: Στοχαστής.

Ευθυμιόπουλος, Η., Μοδινός, Μ., (επιστ. Επιμ.), (2002), Παγκοσμιοποίηση & Περιβάλλον. Διεπιστημονικό Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών Ερευνών (ΔΙΠΕ). Έκδοση: Ελληνικά Γράμματα.

Ευθυμιόπουλος, Η., Μοδινός, Μ., (επιστ. Επιμ.), (2003), Οι δρόμοι της Αειφορίας. Διεπιστημονικό Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών Ερευνών (ΔΙΠΕ). Έκδοση: Ελληνικά Γράμματα.

Ζυγούρη, Ε., (2005), Αξιολόγηση Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: Θεωρία και Πράξη. Έκδοση: Gutenberg

Ζήσης, Ιω., (χ.χ), Βιώσιμη Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής, Αθήνα, ΜΚυΟ "Σόλων για τη Σύνθεση και τον Οικολογικό Πολιτισμό τον 21ο Αιώνα". Ανασύρθηκε από http://www.ekke.gr/estia/gr_pages/gr_index.htm (10-12-2006).

Θεοδωροπούλου, Ε., Καΐλα Μ., Bonnett, M., Larrere, C., (επιμ.), (2009), Περιβαλλοντική ηθική: Από την έρευνα και τη θεωρία στην εφαρμογή. Εκδόσεις Ατραπός. ISBN 978-960-459-051-3

Καΐλα, Μ., Θεοδωροπούλου, Ε., Δημητρίου, Α., Αναστασάτος, Ν., (επιμ.), (2005), Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Ερευνητικά Δεδομένα & Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός, Αθήνα, Ατραπός.

Καλαϊτζίδης, Δ., & Ουζούνης, Κ., (1999), Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Θεωρία και Πράξη, Ξάνθη, Εκδόσεις Σπανίδης.

Καλαϊτζίδης, Δ., (επιμ.), (2005),  2ο Πανελλήνιο Συμπόσιο: Έμπνευση, στοχασμός, φαντασία στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Πανεπιστήμιο Πειραιά, 1-3 Απριλίου 2005, Ελληνική Εταιρεία/Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Πειραιά. (CD).

Καλαϊτζίδης, Δ., Παπαθανασίου, Δ., Καρυδά, Ε., Σπύρου, Ε., Κατσάφαρου, Τ., Βαλάτα, Χ., (2008), Συνειδητοποίηση… Ευαισθητοποίηση… Δράση για την Αειφορία: Παιδαγωγικό υλικό περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης. Αθήνα, Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού/Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Καραγιάννης, Στ., Πιπερόπουλος, Γ., Έξαρχος, Γ.,  Αποστόλου, Α., Καραγιαννάκης, Δ., Μαλάμος, Αθ., (2003), Παρατηρητήριο Τουρισμού: Θεσμική Παρέμβαση και Οργάνωση της Τουριστικής Έρευνας στην Ελλάδα. Μελέτη - Πρόταση. Θασσαλονόκη - Ηράκλειο.

Καραγιάννης, Στ., Έξαρχος, Γ.,  (2006), Τουρισμός. Τουριστική Οικονομία, Ανάπτυξη, Πολιτική. Ηράκλειο. Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Κρήτης.

Καραΐσκος, Ν., (1996), Εφαρμόζοντας προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: Μερικές σκέψεις, προτάσεις, πληροφορίες και ενδεικτικά θέματα για προγράμματα Π.Ε., Κατερίνη, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας/Υπεύθυνος Π.Ε. (64 σελίδες, Αρχείο PDF 4,82 MB).

Κηπόπουλος, Ελ., (2006), Τα φυτά μου: συναντώ, παρατηρώ, γνωρίζω, Κατερίνη, Εκδόσεις Μάτι.

Κιμιωνής, Γ., (2000), Προσεγγίζοντας την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Αθήνα, Εκδόσεις Έλλην.

Κόκκορης, Γ., Δημητρακόπουλος, Π., Ντάλιας Π., (2005), Βιολογική Ποικιλότητα, Αθήνα, Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ανασύρθηκε από την Πύλη Παιδαγωγικού Υλικού Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (15-6-2009).

Κοντογιάννη, Άλκηστις, (2008), Μαύρη αγελάδα - άσπρη αγελάδα. Δραματική τέχνη στην εκπαίδευση και διαπολιτισμικότητα, Αθήνα, Εκδόσεις "Τόπος". Διαβάστε "Γενική περιγραφή του βιβλίου".

Κορφιάτης, Κ., Παρασκευόπουλος, Σ., (2010), Γενικές αρχές Οικολογίας και Ελληνικά Φυσικά συστήματα, Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Δίσιγμα. (Διαβάστε το δελτίο τύπου του εκδοτικού οίκου, αρχείο PDF 121 KB).

Κοσμίδης, Π., (2000), Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Οδηγός υλοποίησης προγράμματος – Εφαρμογές σε σχολεία της Β/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Αττικής, Αθήνα, Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Ανατ. Αττικής. Διαθέσιμο στο
http://www.ekke.gr/estia/gr_pages/F_synerg/Kosmidis_PE/Kosmidis_PE.htm  (Προσπελάστηκε 1-4-2007).

Κουλαϊδής, Β., (επιμ.) (2007), Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις για την Ανάπτυξη Κριτικής – Δημιουργικής Σκέψης, (Για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση). Αθήνα, Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.).
Διαθέσιμο στο
http://www.oepek.gr/download/Sygxrones_Didaktikes_A.pdf  (Τελευταία επίσκεψη 6-2-2010).

Κουλαϊδής, Β., (επιμ.) (2007), Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις για την Ανάπτυξη Κριτικής – Δημιουργικής Σκέψης, (Για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση). Αθήνα, Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.).
Διαθέσιμο στο
http://www.oepek.gr/download/Sygxrones_Didaktikes_B.pdf (Τελευταία επίσκεψη 6-2-2010).

Κουρουζίδης, Σ., Πολέμη - Τοδούλου, Μ., Κοσμίδης, Π., (2000), Ομαδικά Παιδικά Παιχνίδια. Το κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού.  Αθήνα, Ευώνυμος Οικολογική Βιβλιοθήκη.

Κούσουλας, Γ., (2008), Προσέγγιση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών/ Ινστιτούτο Αστικής και Αγροτικής Κοινωνιολογίας/Ομάδα Περιβάλλοντος. Διαθέσιμο στον Ιστότοπο του ΕΚΚΕ
http://www.ekke.gr/estia/Inteduc/KousoulasEnvEduApr.pdf  

Κουτρουμάνη, Α., Χατζή, Χ., Νάντσου, Θ., Λιαρίκος, Κ., Τζηρίτης, Η.., (Επιμέλεια) (2009), Νομικός Οδηγός για το Περιβάλλον. Αθήνα, Συνήγορος του Πολίτη, WWF Ελλάς. Διαθέσιμο στον ιστότοπο του wwf Hellas http://www.wwf.gr/images/pdfs/WWF%20Ellas_Nomikos_Odigos.pdf  (Ανασύρθηκε 10-03-2013).

Κουτσούμπας, Χ., (2006), Ήπιες Μορφές Ενέργειας: Διδακτική προσέγγιση με το παραδοσιακό και το εποικοδομητικό πρότυπο. Έκδοση: Ελληνικά Γράμματα

Λεγάκις, Α., & Μαραγκού, Π., (επιμ. 2009), Το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας. Αθήνα, Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία. 528 σελίδες, αρχείο PDF 9,33 ΜΒ. (Αναρτήθηκε 04-10-2010).

Λέκκας, Θ., (επιμ.), (2005), Πρακτικά 1ου Συνεδρίου Σχολικών Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 23-25/9/2005, Ισθμός Κορίνθου, Πανεπιστήμιο Αιγαίου – ΥΠ.Ε.Π.Θ. (CD)1.
Διαθέσιμα και στο
http://www.kpe.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=36&Itemid=82

Λέκκας, Θ., (επιμ.), (2006), Πρακτικά 2ου Συνεδρίου Σχολικών Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 15-17/12/2006, Αθήνα, Πανεπιστήμιο Αιγαίου – ΥΠ.Ε.Π.Θ. (CD).
Διαθέσιμα στο
http://www.kpe.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=37&Itemid=83

Λιαράκου, Γ., & Φλογαΐτη, Ε., (2007), Από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη, Προβληματισμοί, τάσεις και προτάσεις. Αθήνα. Εκδόσεις Νήσος.

Μάναλης, Π., Μαργαρίτη, Σ., Σούρμπη, Α., (2010), Εκπαίδευση για την αειφορία: Ταξιδεύοντας με την αειφορία στον Αργοσαρωνικό (Αρχείο PDF 8,59 MB). Αθήνα. Οργανισμός Ανάπτυξης Περιβαλλοντικής Προστασίας Νομαρχίας Πειραιά - Διεύθυνση Β/θμιας Εκπ/σης Πειραιά. (Αρχείο PDF 4,54 MB). (Αναρτήθηκε 29-11-2010).

Μανωλάς, Ευ., (επιμ.), (2010), Το Φυσικό Περιβάλλον στην Αρχαία Ελλάδα. Ορεστιάδα. Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Συλλογικός τόμος). Διαθέσιμο στη Δικτυακή Πύλη για τις επιστήμες της Δασολογίας & της Αγροτικής Ανάπτυξης "Dimitra". (Προσπελάστηκε 12-03-2011)

Μαρδίρης, Θ., Αντωνίου, Μ., Γρηγορίου, Μ., Ατζέμη, Α., Τζέρπος, Κ., Πισιώτη, Α., Ευαγγέλου, Α., Βασιλείου, Α., (2008), Τα πουλιά της λίμνης της Καστοριάς και της λεκάνης απορροής της: Οδηγός αναγνώρισης, Καστοριά, Έκδοση ΚΠΕ Καστοριάς. Διαθέσιμο στο http://kpe-kastor.kas.sch.gr/bird_guide (Προσπελάστηκε 27-10-2009).

Ματσαγγούρας, Η., (1987), Ομαδοκεντρική  διδασκαλία και μάθηση: Θεωρία και πράξη της διδασκαλίας κατά ομάδες, Αθήνα, Εκδόσεις Γρηγόρη.

Ματσαγγούρας, Η. (1994), Στρατηγικές διδασκαλίας: Από την πληροφόρηση στην κριτική σκέψη, Αθήνα, Εκδόσεις Γρηγόρη.

Ματσαγγούρας, Η., (2003), Η διαθεματικότητα στη σχολική γνώση. Εννοιοκεντρική αναπλαισίωση και σχέδια εργασίας, Αθήνα, Εκδόσεις Γρηγόρη.

Μαυρικάκη, Ε. (2001). Εργαστηριακές ασκήσεις και δραστηριότητες περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Αθήνα, Τυπωθήτω.

Μελάς Δ., Αλεξανδροπούλου Α., Αμοιρίδης Β., Κακαρίδου Μ., Σουλακέλλης Ν., (2000), Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Οδηγός Εκπαιδευτικών. Αθήνα, ΥΠ.Ε.Π.Θ. Διαθέσιμο στην Πύλη παιδαγωγικού Υλικού για την Π.Ε. (Προσπελάστηκε 11-10-2010).

Μελάς, Δ., Ασωνίτης, Γ., Αμοιρίδης, Β., (2000), Κλιματική αλλαγή: Οδηγός εκπαιδευτικών. Αθήνα, ΥΠ.Ε.Π.Θ. Διαθέσιμο στην Πύλη παιδαγωγικού Υλικού για την Π.Ε. (Προσπελάστηκε 11-10-2010).

Μελιάδου, Α., (2000), Βιοποικιλότητα: Οδηγός Εκπαιδευτικών. Αθήνα, ΥΠ.Ε.Π.Θ. Διαθέσιμο στην Πύλη Παιδαγωγικού Υλικού για την Π.Ε. (Προσπελάστηκε 11-10-2010).

Μιχαηλίδης, Μ., (2003), Ομαδικές Περιβαλλοντικές δραστηριότητες, σχέδια εργασίας και συνεργασία, Αθήνα, Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς & Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. Διαθέσιμο και στον ιστότοπο του ΕΚΚΕ
http://www.ekke.gr/estia/gr_pages/E_synerg/GGNG_EKKE3.htm (Προσπελάστηκε 30-9-2005).

Μπαγάκης, Γ. (Επιμ.), (2000). Προαιρετικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα στη Σχολική Εκπαίδευση. Αθήνα, Μεταίχμιο.

Μπαγάκης, Γ. (Επιμ.), (2001). Εμπειρίες και σκέψεις εκπαιδευτικών για τα προαιρετικά εκπαιδευτικά προγράμματα. Αθήνα, Μεταίχμιο.

Μπακιρτζής, Κ. (1996), Η Δυναμική της Αλληλεπίδρασης στην Επικοινωνία, Αθήνα, Gutemberg.

Μπλιώνης, Γ., (2009), Στα μονοπάτια της Π.Ε., Αθήνα, Εκδόσεις Κέδρος.

Μπότσαρης, Ι., (2006), Η νομοθεσία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Από την ίδρυση του θεσμού μέχρι σήμερα), Αγρίνιο, Έκδοση Ι. Μπότσαρη. Διαθέσιμο στον ιστότοπο του Ε.Κ.Κ.Ε./Φιλοξενούμενες Εκδόσεις
http://www.ekke.gr/estia/gr_pages/F_synerg/Mpotsaris_N_PE/Mpotsaris_N_PE.htm  (Προσπελάστηκε 1-10-2007).

Μυταράς, Δ., (2001), Το μοντέλο της Οικολογίας. Έκδοση: Καστανιώτη.

Οργανόπουλος, Ιω., Καρυδιάς, Μ., (2008), Σχεδιασμός, υποστήριξη, υλοποίηση Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Π. Παντελεήμονας Πιερίας, Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Πιερίας (Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης) – ΚΠΕ Ανατ. Ολύμπου. (ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΙ ΩΣ ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΔΩ)

Οργανόπουλος, Ιω., (2010), Η έννοια της αειφορίας στα σχολικά βιβλία. Η περίπτωση των βιβλίων της Γλώσσας της Γ΄ τάξης του δημοτικού σχολείου, Κατερίνη, Εκδόσεις Μάτι. (ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΩΣ ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΔΩ)

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, (2008), Ενδεικτικές οδηγίες σχεδιασμού προγραμμάτων Π.Ε.
Διαθέσιμο στο
http://www.pi-schools.gr/drast/perivalontiki (ανασύρθηκε 3-2-2007).

Παπάγγελος, Μ., & συν (2002), Θέματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΙΙ, Καρδίτσα, Έκδοση ΚΠΕ Μουζακίου.
Διαθέσιμο στον ιστότοπο
http://www.kpem.gr/ekdoseis/bibprogs/themata/themata2.pdf  (Προσπελάστηκε 10-03-2013).

Παπαδημητρίου, Β., (1998, 2001), Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και σχολείο: Μια διαχρονική θεώρηση, Αθήνα, Εκδόσεις Τυπωθήτω/ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΡΔΑΝΟΣ.

Παπαδημητρίου, Β., (επιμ.), (2000)Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης του 21ου Αιώνα. Προοπτικές και δυνατότητες, Λάρισα, 6-8 Οκτωβρίου, Λάρισα, ΥΠ.Ε.Π.Θ. – ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Παρασκευόπουλος, Σ., & Κορφιάτης, Κ., (2003), Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Θεωρίες και μέθοδοι, Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Χριστοδουλίδη.

Παρασκευόπουλος, Στ., (2010), Περιβαλλοντικός εγγραμματισμός. Τυπική και άτυπη Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Δίσιγμα.

Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.,(1999), 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Περιλήψεις Ανακοινώσεων, Αθήνα, Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Εκπαιδευτικό Κέντρο Εθνικής Τράπεζας. (Επιμ.) Καλαϊτζίδης, Δ. Διαθέσιμο στον Ιστότοπο του ΕΚΚΕ http://www.ekke.gr/estia/Inteduc/SYNEDRIA%20PEEKPE/Praktika_1o%20Synedrio%20PEEKPE/PEEKPE.pdf  (Προσπελάστηκε 06-04-2013)

Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε., (2004), 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση «Βιώσιμη Ανάπτυξη, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Τοπικές Κοινωνίες»,  Ουρανούπολη Χαλκιδικής, Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Cd).
Διαθέσιμο και στο
http://www.kpe.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=38&Itemid=84

Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε., (2007), 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση «Εκπαίδευση για την Αειφορία και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Κοινωνία, Οικονομία, Περιβάλλον, Πολιτισμός», Αθήνα, Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Καλειδοσκόπιο (Cd).
Διαθέσιμο και στο
http://www.kpe.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=327&Itemid=214

Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε., (2008), 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση «Προς την Αειφόρο Ανάπτυξη: Φυσικοί Πόροι, Κοινωνία, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», Ναύπλιο, Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Cd).
Διαθέσιμο και στο
http://www.kpe.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=416&Itemid=219

Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε., (2010), 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Το Σταυροδρόμι της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη», 26-28 Νοεμβρίου, Ιωάννινα, Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Cd).
Διαθέσιμο και στο http://www.kpe.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=535&Itemid=233

Ράπτης, Ν. (2000), Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Αγωγή. Το θεωρητικό πλαίσιο επιλογών. Αθήνα, Εκδόσεις Τυπωθήτω.

Ρεπούση, Μ.,  Δαγκλή, Ολ., Κουτσουρά, Ζ., Μπενιάτα Ε., Γκούγκαρα Ε., (2006), Υδάτινες διαδρομές από το χτες στο σήμερα. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το μουσείο ύδρευσης και την ιστορία της Θεσσαλονίκης. Εκδόσεις Καλειδοσκόπιο.

Σιαμάγκας, Θ., (2010), Περιβαλλοντικός εγγραμματισμός. Η σημασία του στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Κατερίνη, Εκδόσεις Μάτι.

Σκορδούλης, Κ., & Σωτηράκου, Μ., (2005), Περιβάλλον, Επιστήμη και Εκπαίδευση, Αθήνα, Εκδόσεις Leader Books.

Σκούλλος Μ. (επιμ.), (2008), Αλάμπεη Α., Κουρούτος Β., Μαλωτίδη Β., Μαντζάρα Μ., Ψαλλιδάς Β. (συγγραφή), Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη σε Προστατευόμενες Περιοχές: Επιμορφωτικό υλικό, Αθήνα, Έκδοση MIO-ECSDE. Διαθέσιμο στο http://www.mio-ecsde.org/epeaek09/index.html

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών, (Σεπ. 2007), Φωτοβολταϊκά: Ένας πρακτικός οδηγός. Έκδοση: Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών. Διαθέσιμο στην Πύλη παιδαγωγικού Υλικού για την Π.Ε. (Προσπελάστηκε 11-10-2010).

Σφενδουράκης, Σ. (2002), «Βασικές αρχές της Οικολογίας από τη σκοπιά της διαχείρισης», στο Σφενδουράκης  Σ. & Κορφιάτης, Κ. Περιβαλλοντικές Εκδόσεις, Αθήνα, Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς & Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. Διαθέσιμο και στον ιστότοπο του ΕΚΚΕ/ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
http://www.ekke.gr/estia/gr_pages/E_synerg/GGNG_EKKE1.htm  (Προσπελάστηκε 30-9-2005).

Σχίζα, Κ., (2008), Συστημική Σκέψη και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Ένα διδακτικό μοντέλο που οικοδομεί την κριτική σκέψη και τη σχέση με τον «άλλον», Αθήνα, Εκδόσεις Χ. Ε. ΔΑΡΔΑΝΟΣ.
(Διαβάστε κείμενο της Π. Ράγκου από την  Παρουσίαση του Βιβλίου, δημοσιευμένο στο περιοδικό της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε., τεύχος 41).

Σκορδούλης, Κ., & Σωτηράκου, Μ., (2005), Περιβάλλον, Επιστήμη και Εκπαίδευση, Αθήνα, Εκδόσεις Leader Books.

Σωτηράκου, Μ., Κούβελου, Μ., (επιμ.), (2008),  "Θαλλώ": Διδακτικές και Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις, Περιοδική Έκδοση Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,Τεύχος 2, Ιανουάριος, ΥΠΕΠΘ/Διεύθυνση ΣΕΠΕΔ/Τμ. Β΄ Αγωγής Υγείας & Περιβαλλοντικής Αγωγής - ΚΠΕ Σουφλίου. Διαθέσιμο στον ιστότοπο του ΚΠΕ Σουφλίου
http://www.kpesoufliou.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=53&Itemid=53 (Προσπελάστηκε 8-9-08)

Σωτηράκου, Μ., Κούβελου, Μ., (επιμ.), (2009),  "Θαλλώ": Ενέργεια, Διδακτικές και Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις, Περιοδική Έκδοση Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Τεύχος 3, Μάιος, ΥΠΕΠΘ/Διεύθυνση ΣΕΠΕΔ/Τμ. Β΄ Αγωγής Υγείας & Περιβαλλοντικής Αγωγής - ΚΠΕ Σουφλίου. Διαθέσιμο στον ιστότοπο του ΚΠΕ Σουφλίου
http://www.kpesoufliou.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=59&Itemid=53

Ταμουτσέλη, Κ., (2003), Το Μυλοτόπι της Πολίχνης: Εκπαιδευτικό υλικό για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Πολίχνη Ν. Θεσσαλονίκης, Έκδοση Δήμου Πολίχνης. Διαθέσιμο στην Πύλη Παιδαγωγικού Υλικού για την Π.Ε. (Προσπελάστηκε 18-10-2010)

Ταμουτσέλη, Κ., (2003), Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: Σύντομος Οδηγός για την υλοποίηση Προγραμμάτων Π.Ε. με παραδείγματα εφαρμογών σε Γυμνάσια, ΤΕΕ, Λύκεια της Δυτικής Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη. (Στον Ιστότοπο της Πύλης Παιδαγωγικού Υλικού. Προσπελάστηκε 13-02-2013)

Ταμουτσέλη, Κ., (2009), Εκπαίδευση για βιώσιμο τουρισμό: Εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Π.Ε. «Τουρισμός & Περιβάλλον». Αρχάνες Κρήτης, Έκδοση ΚΠΕ Αρχανών. Διαθέσιμο στον Ιστότοπο του ΚΠΕ Αρχανών (Προσπελάστηκε 18-10-2010)

Ταμουτσέλη, Κ., (2009), Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Σχολικός Χώρος, Εκδόσεις Επίκεντρο.
Διαβάστε σχετικό κείμενο για το περιεχόμενο του βιβλίου

Ταμουτσέλη, Κ., (Εισαγωγή – Επιμέλεια), (2009), PACE PAUL, ROBINSON JOHN, SHALLCROSS TONY, WALS ARJEN (Συγγραφή), Δημιουργώντας Βιώσιμα Σχολικά Περιβάλλοντα, Εκδόσεις Επίκεντρο.
Διαβάστε σχετικό κείμενο για το περιεχόμενο του βιβλίου

Ταρατόρη – Τσαλκατίδου, Ε., (2002), Η μέθοδος Project στη θεωρία και στην Πράξη, Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις  Κυριακίδη.

Τσαμπούκου - Σκαναβή  Κ. (2004), Περιβάλλον και Επικοινωνία: Δικαίωμα στην Επιλογή, Αθήνα, Εκδόσεις Καλειδοσκόπιο.

Τσαμπούκου – Σκαναβή, Κ., (2004), Περιβάλλον και Κοινωνία – Μια σχέση σε αδιάκοπη εξέλιξη, Αθήνα, Εκδόσεις Καλειδοσκόπιο.

Τσιλιμένη, Τ., & Γραίκος, Ν., (επιμ.), (2007), Αφήγηση και Π.Ε.: Κείμενα διημερίδας στο ΚΠΕ Ανατ. Ολύμπου. Συνδιοργανωτές: Εργαστήριο Λόγου & Πολιτισμού Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Όμιλος Φίλων Αφήγησης, ΚΠΕ Ανατ. Ολύμπου, Π. Παντελεήμονας Πιερίας, Έκδοση ΚΠΕ Ανατ. Ολύμπου.

Τσιτσάς Σεραφείμ, (5η Έκδοση, 2003), Τ' αγριόδεντρα του βουνού και του λόγγου: ΙΣΤΟΡΙΑ, ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ, ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ, ΠΟΙΗΣΗ, ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΕΙΑ. Καρδίτσα, ΚΠΕ Μουζακίου.
Διαθέσιμο στον ιστότοπο του ΚΠΕ
http://www.kpem.gr/ekdosis/Tsitsas.pdf

ΥΠ.Ε.Π.Θ., Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, (2003), Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Σπουδών προγραμμάτων σπουδών και Αναλυτικά Προγράμματα σπουδών για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Y.A. 21072β/Γ2, Φ.Ε.Κ. τεύχος β΄, αρ. φύλλου 304/13-3-2003, σελ. 4360 - 4366.
Διαθέσιμο στο
http://www.pi-schools.gr/download/programs/depps/31depps_Peribalontikis.pdf

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., (2000), Κλιματική Αλλαγή: Εθνικό Πρόγραμμα Μείωσης Εκπομπών Αερίων Φαινομένου Θερμοκηπίου (2000-2010). Αθήνα, Έκδοση: Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διαθέσιμο στην Πύλη παιδαγωγικού Υλικού για την Π.Ε. (Προσπελάστηκε 11-10-2010).

Φελεκίδης, Γ., (2008), Πιερία: Στο γαϊτανάκι του χρόνου. Κατερίνη,  Εκδόσεις Μάτι.

Φέρμελη, Γ., Ρουσσομουστακάκη-Θεοδωράκη, Μ., Χατζηκώστα, Κλ., Γκαίτλιχ, Μ., (2008), Οδηγός Ανάπτυξης Διαθεματικών Δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αθήνα, ΥΠ.Ε.Π.Θ. – Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Διαθέσιμο στο http://pi-schools.sch.gr/dimotiko  (Ανασύρθηκε 10-02-2009).

Φιλίππου, Δ., Καραντάνα, Π., (2010), Ιστορίες για να ονειρεύεσαι... Παιχνίδια για να μεγαλώνεις... Για εμψύχωση βιωματικών ομάδων προσωπικής ανάπτυξης. Αθήνα, Εκδόσεις Καστανιώτη.

 Φλογαΐτη, Ε. & Βασάλα, Π. (επιμ.)  (1999)Το Ενεργειακό Ζήτημα. Εκπαιδευτικό υλικό για το Γυμνάσιο και το Λύκειο,  Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα.

Φλογαΐτη, Ευ., (1998), Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα.

Φλογαΐτη, Ευ., (2006), Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα.

Φλογαΐτη, Ε., Λιαράκου, Γ. (επιμ.), (2008), Η Έρευνα στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα.

Φραντζή, Αντιόπη, (2010), Περιβαλλοντική Εκπαίδευση γένους θηλυκού. Αθήνα, Εκδόσεις ΧΡΗΣΤΟΣ Ε. ΔΑΡΔΑΝΟΣ. Διαβάστε σχετικό Δελτίο τύπου για το περιεχόμενο του βιβλίου.

Φύκαρης, Ι., (1998), Η περιβαλλοντική εκπαίδευση στην εκπαίδευση στην Ελλάδα: θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση, Αθήνα, Αδελφοί Κυριακίδη.

Φύκαρης, Ι. (2001), "Ο Περιβάλλων Κόσμος" και η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Έκδοση: Παρατηρητής

Χατζηπαρασκευαΐδης, Απ., (επιμ.), (2007), Περιοδικό Οικο-Κυκλάδες, Τεύχος 1ο, Σύρος, Έκδοση: Τμήμα Π.Ε. Α/θμιας Εκπ/σης Κυκλάδων. Διαθέσιμο στο http://www.epyna.gr/~agialama/eidiseis/teuxos1_oikokilades.pdf

Χατζηπαρασκευαΐδης, Απ., (επιμ.), (2008), Περιοδικό Οικο-Κυκλάδες, Τεύχος 2ο, Σύρος, Έκδοση: Τμήμα Π.Ε. Α/θμιας Εκπ/σης Κυκλάδων. Διαθέσιμο στο http://www.epyna.gr/~agialama/eidiseis/teuxos2_oikokilkades.pdf

Χατζηπαρασκευαΐδης, Απ., (επιμ.), (2009), Περιοδικό Οικο-Κυκλάδες, Τεύχος 3ο, Σεπτέμβριος, Σύρος, Έκδοση: Τμήμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Α/θμιας Εκπ/σης Κυκλάδων.

Χρυσαφίδης, Κ., (1998 - ανατύπ. 2006), Βιωματική – Επικοινωνιακή διδασκαλία. Η εισαγωγή της μεθόδου Project στο σχολείο, Αθήνα, Gutemberg.

Ψαλιδάς, Β., (επιμ.), (2003), 1ο Πανελλήνιο Συμπόσιο: Σχεδιασμός και Παραγωγή Παιδαγωγικού Υλικού για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση,  Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς/Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Πειραιά, Πανεπιστήμιο Πειραιά, 21-23/2/2003, Αθήνα, Λιβάνης.

Ψωμάς, Σ., (Οκτ. 2006), Το τέλος του λιγνίτη και το πέρασμα σε μια νέα ενεργειακή εποχή. Αθήνα, Έκδοση: Greenpeace. Διαθέσιμο στην Πύλη παιδαγωγικού Υλικού για την Π.Ε. (Προσπελάστηκε 11-10-2010).

(1959), Ο ΒΟΛΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΗΛΙΟ: Ιστορία, περιγραφή, οικονομική και κοινωνική ζωή, λαογραφικά στοιχεία και άλλα. "Ομαδική προσπάθεια δασκάλων της Α΄ Εκπαιδευτικής Περιφερείας Μαγνησίας, με τη συνεργασία του Επιθεωρητού των Ιωάννου Κων. Παπαϊωάννου". ΒΟΛΟΣ, 1959. 


[1] Τα CD με τα Πρακτικά του 1ου και 2ου Συνεδρίου Σχολικών Προγραμμάτων Π.Ε. έχουν σταλεί από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου δια των Υπευθύνων Π.Ε. σε όλες τις σχολικές μονάδες της χώρας.


Επιστροφή στην αρχή της σελίδας


 

Στον ιστοχώρο του

ΕΚΚΕ/Περιβαλλοντική Γωνιά/Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/Φιλοξενία Συνεργασίες/2004 θα βρείτε την παρακάτω συλλογή, η οποία αποτελεί έργο εκπαιδευτικών, μελών του Παραρτήματος Αττικής της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.:

"ΜΙΚΡΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ"

ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ & ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΓΡΑΦΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

(2Η ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ - 2004)

http://www.ekke.gr/estia/Cooper/Bibli_PEEKPE/Bibl_Gui_Gr_2004.htm


Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Αρχική σελίδα