ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΞΟΝΑ

Επιμέλεια: Γιάννης Οργανόπουλος, Δάσκαλος, Υπεύθυνος Π.Ε. Α/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Πιερίας μέχρι 18-08-2011

(Τελευταία Επικαιροποίηση - Ενημέρωση: 20-03-2013)

Αρχική σελίδα


Ορισμένα από τα εκπαιδευτικά υλικά, που αναφέρονται στη σελίδα αυτή και δεν είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο, ενδεχομένως υπάρχουν στα Γραφεία Σχολικών Δραστηριοτήτων Π.Ε. & Δ.Ε.

(Τα περισσότερα από τα παρακάτω εκπαιδευτικά υλικά αναφέρονται και στη σελίδα "Ενδεικτικά σχέδια εργασίας").


Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα          "Αειφόρο Σχολείο" (πηγές & βοηθήματα)

Δάσος     Νερό     Καταναλωτισμός-Απορρίμματα    Ανθρωπογενές-Αστικό Περιβάλλον     Ενέργεια     Έδαφος-Γεωργία-Διατροφή


Θεματικός άξονας: Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα δικαιώματα

Σχετικό Εκπαιδευτικό και άλλο Υλικό:

1α. ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

«Χωρίς καμία επιβάρυνση για τους εκπαιδευτικούς, η Νεολαία υπέρ των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Διεθνώς προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο διδακτικών εργαλείων. Συμπεριλαμβάνονται ένας οδηγός για τον εκπαιδευτικό, βιβλιαράκια και βίντεο, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας σε όλο τον κόσμο […]».

Στον Ιστότοπο τη Νεολαίας http://www.youthforhumanrights.org/el/educators/education-package-details.html

1β. Η ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 10ης ΔΕΚ 1948 ΜΕ 30 ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ. Πηγή: "Νεολαία Υπέρ των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων",  (Αναρτημένα στο YouTube από 04-12-2009).

2α. Η Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (1948).  Στον Ιστότοπο του Περιφερειακού Κέντρου Πληροφόρησης των Ηνωμένων Εθνών. (Προσπελάστηκε 06-10-2010).

2β. Η Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα εν συντομία. Στον Ιστότοπο του Περιφερειακού Κέντρου Πληροφόρησης των Ηνωμένων Εθνών. (Προσπελάστηκε 06-10-2010).

3. Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Νίκαια 07-12-2000).

      Το πλήρες κείμενο του Χάρτη στα Ελληνικά.  (Προσπελάστηκε 07-10-2010).

 

4.  Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ΟΗΕ, 1989). Στον ιστότοπο του Συνήγορου του Πολίτη.

 (Προσπελάστηκε 07-10-2010).

Νόμος 2101/1992:  Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού      ( Αρχείο Word)

  H Σύμβαση με απλά λόγια     Εικονογραφημένο φυλλάδιο του ΣτΠ: "Η Διεθνής Σύμβαση  με απλά λόγια" (σελ. 11).

 

5. Πώς να ξεκινήσω ένα Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στην τάξη μου. Στον ιστότοπο του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας. (Προσπελάστηκε 06-10-2010).

6. Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικής δράσης, ΤΟΜΟΣ 1ος: Ανθρώπινα Δικαιώματα = Λιγότερη Φτώχεια. Οδηγός για τον εκπαιδευτικό, (σελ 20). Στον ιστότοπο του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας. (Προσπελάστηκε 06-10-2010).

7. Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικής δράσης, ΤΟΜΟΣ 2ος: Απαιτούμε Αξιοπρέπεια. Εκπαιδευτικές δραστηριότητες για όλες τις βαθμίδες, (σελ 32). Στον ιστότοπο του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας. (Προσπελάστηκε 06-10-2010).

8. Σχέδιο Μαθήματος: Τι σημαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώματά του. Από Γ΄ Γυμνασίου έως Γ΄ Λυκείου, (σελ. 9). Στον ιστότοπο του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας. (Προσπελάστηκε 06-10-2010).

9. Σχέδιο μαθήματος & υλικό: Δικαιώματα και υποχρεώσεις. Β΄-Ε΄ Τάξεις Δημοτικού, (σελ. 5). Στον ιστότοπο του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας. (Προσπελάστηκε 06-10-2010).

10. Σχέδιο μαθήματος & υλικό: Το Δικαίωμα στην Εκπαίδευση. Β΄- Ε΄ Τάξεις Δημοτικού, (σελ. 5). Στον ιστότοπο του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας. (Προσπελάστηκε 06-10-2010).

11. Σχέδιο μαθήματος: Πακετάρω και τρέχω. Για όλες τις βαθμίδες και πλαίσια, (σελ. 3). Στον ιστότοπο του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας. (Προσπελάστηκε 06-10-2010).

12. Σχέδιο μαθήματος: Είμαστε όλοι μια οικογένεια. Από Νηπιαγωγείο έως Γ΄ Τάξη Δημοτικού, (σελ. 4). Στον ιστότοπο του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας. (Προσπελάστηκε 06-10-2010).

13. Εκπαιδευτικό υλικό για την παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού: Εσύ περιγράφεις, εγώ ακούω, εμείς σκεφτόμαστε. Για Δημοτικό και Γυμνάσιο, (σελ. 3). Στον ιστότοπο του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας. (Προσπελάστηκε 06-10-2010).

14. Παιδιά Στρατιώτες στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Εκπαιδευτική Δράση για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο (σελ. 18),          Σχετικό ενημερωτικό φυλλάδιο (σελ. 2).   Στον ιστότοπο του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας. (Προσπελάστηκε 06-10-2010).

15. Πρώτα βήματα: Ένα εγχειρίδιο για να αρχίσετε την Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, (σελ. 200). Στον ιστότοπο του Δικτύου Ενημέρωσης και Επικοινωνίας Νηπιαγωγών www.nipiagogoi.gr.  (Προσπελάστηκε 06-10-2010).

16. «Δεν είναι μόνο αριθμοί»: Εκπαιδευτικό υλικό του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης και της Ύπατης Αρμοστείας για τη Μετανάστευση και το Άσυλο στην Ε.Ε. Για ηλικίες 12-18 ετών. Περιλαμβάνει ταινίες μικρής διαρκείας (DVD) και ένα εύχρηστο εγχειρίδιο δασκάλου, που έχουν μεταφραστεί και διατίθενται σε 20 ευρωπαϊκές γλώσσες (και στην Ελληνική), καλύπτοντας 24 κράτη μέλη της ΕΕ. Στον ιστότοπο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ. (Προσπελάστηκε 07-10-2010).

17. Μωσαϊκό Ιδεών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. (Προσπελάστηκε 06-10-2010).

18. "Κόντρα στο ρεύμα". Πρόγραμμα Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης για τις Κλιματικές Αλλαγές και τη Φτώχεια, (Για μαθήτριες/τές Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄Δημοτικού). Στον ιστότοπο της Αction Αid Ελλάς (Προσπελάστηκε 07-10-2010).

Βιβλίο Εκπαιδευτικού        Υλικό χαρτοκοπτικής          Χάρτης           Πιλοτικές ερωτήσεις (DVD)        Φόρμα αξιολόγησης του προγράμματος    
Διαβάστε ιστορίες παιδιών από χώρες του αναπτυσσόμενου κόσμου που τους απασχολεί η αλλαγή στο κλίμα

19. "Οι Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας: το Δικό μας στοίχημα για έναν καλύτερο κόσμο". (Για τη Β/θμια Εκπ/ση). Στον ιστότοπο της Αction Αid Ελλάς (Προσπελάστηκε 06-10-2010).      Η αφίσα που συνοδεύει το υλικό.

 

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας


Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα          "Αειφόρο Σχολείο" (πηγές & βοηθήματα)

Δάσος     Νερό     Καταναλωτισμός-Απορρίμματα    Ανθρωπογενές-Αστικό Περιβάλλον     Ενέργεια     Έδαφος-Γεωργία-Διατροφή


Θεματικός άξονας: Δάσος

Σχετικό Εκπαιδευτικό Υλικό:

1. Οδηγός Ανάπτυξης Διαθεματικών Δραστηριοτήτων, ΥΠ.Ε.Π.Θ., Π.Ι., Θεματική Ενότητα "Δάση", σελ.44-49 & 108-116

2. Φλογαΐτη, Ευγ., (επιστ. επιμ., 1995), Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο δημοτικό σχολείο, ΥΠ.Ε.Π.Θ., WWF. Θεματική Ενότητα "δάσος", στον ιστότοπο της WWF - Ελλάς (Αρχεία PDF) Εισαγωγή,     Δραστηριότητες. Και στην Πύλη Παιδαγωγικού υλικού Θεματική Ενότητα "δάσος" (HTTP) και Θεματική Ενότητα "Απειλούμενα είδη" (HTTP).

3. Τα δάση γύρω απ’ τη Μεσόγειο της WWF - Ελλάς (Εισαγωγή, Δραστηριότητες, Τετράδιο δραστηριοτήτων)

4.Το τετράδιο εργασιών "Στα μονοπάτια του Ολύμπου", του ΚΠΕ Ανατολικού Ολύμπου,

5. "Το Τετράδιο του Δάσους: Μια βιωματική μελέτη του δασικού κόσμου",   του ΚΠΕ Μακρινίτσας, στον Ιστότοπο του ΕΚΚΕ. 

6. "Στα μονοπάτια του Βερμίου" & "Εις το βουνό ψηλά εκεί" έντυπα του ΚΠΕ Νάουσας.

7. "Βαθιά μέσα στο δάσος",  έντυπο του ΚΠΕ Βερτίσκου.

8. "Τα δάση μας ... τα κάλλη μας", του ΚΠΕ Μελίτης.

9. "Δάσος, ο χορός των Δρυάδων", τετράδιο εργασιών του ΚΠΕ Γρεβενών.

10. "To δάσος" στον ιστότοπο του ΚΠΕ Καστοριάς  (HTTP),     (FLASH) .

11. Η παρουσίαση «Εκπαίδευση ζωής στα καμένα» του ΚΠΕ Ακράτας, στον ιστότοπο του ΚΠΕ.

12. Γνωριμία με τη Φύση της Προστατευόμενης Περιοχής Εθνικού Δρυμού Ολύμπου (Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου & Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία)

13. Ήχος και Φύση (ΚΠΕ Ποροΐων Σερρών)

14. Το Μέλλον των Δασών της WWF - Ελλάς

15. Το δάσος, ο Άγνωστος Ευεργέτης, (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ). Διαθέσιμο στην Πύλη Παιδαγωγικού Υλικού για την Π.Ε.

16. Εξερευνώντας το Περιβάλλον της Ευρώπης, ΥΠΕΠΘ - WWF, Θεματ. Ενότητα "Δάση", στην Πύλη Παιδαγ. Υλικού

17. Παρατήρηση Δασών (Forestwatch), της WWF Ελλάς, Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικού  & Ερωτηματολόγιο διαθέσιμο στην Πύλη Παιδαγωγικού Υλικού.

18. Γνωρίζω, Συμμετέχω, Προστατεύω  (Οι Προστατευόμενες Περιοχές της Ελλάδας και το Παράδειγμα του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας), της WWF Ελλάς, στον ιστότοπο της WWF - Ελλάς (9 Αρχεία PDF).

19.  "Ο Κόσυνθος και το παραποτάμιο Δάσος του", Τετράδιο μαθητή, του ΚΠΕ Βιστωνίδας Ν. Ξάνθης.

20. Βλάχος, Ιω., Ζωδιάτου Ε., (2009), Η Αίσθηση των Πέντε Αισθήσεων. Παιχνίδια με τις Αισθήσεις για την ανακάλυψη της Φύσης και της φύσης μας, μέσα από την εμπειρία του ΚΠΕ Κλειτορίας. Έκδοση ΚΠΕ Κλειτορίας.

21. ΔΑΣΟΣ: γνώση και δράση. Έκδοση του ΚΠΕ Μουζακίου. Διαθέσιμο στον ιστότοπο του ΚΠΕ http://www.kpem.gr/ekdoseis/dasosgnosi.pdf

22. Γκίκα, Αθ., Γκορίλας, Θ., (επιμ. 2006), Το Δάσος: Τριήμερο Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Καρδίτσα, Έκδοση ΚΠΕ Μουζακίου. Διαθέσιμο στον ιστότοπο του ΚΠΕ.

23. Φύλλα Εργασίας για το Δάσος. ΚΠΕ Μουζακίου. Διαθέσιμο στον ιστότοπο του ΚΠΕ.

24. Τσιτσάς Σεραφείμ, (5η Έκδοση, 2003), Τ' αγριόδεντρα του βουνού και του λόγγου: ΙΣΤΟΡΙΑ, ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ, ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ, ΠΟΙΗΣΗ, ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΕΙΑ. Καρδίτσα, ΚΠΕ Μουζακίου. Διαθέσιμο στον ιστότοπο του ΚΠΕ http://www.kpem.gr/ekdoseis/tsitsas.pdf

25. Η αξία του δάσους. Ανασύρθηκε από  greek.akrotirienvironment.com (20-03-2013).

26. Ευαγγέλου, Χ., Κρομυάδου, Χ., Λάμπου, Ελ., (2009), Δάσος: Πηγή Νερού και Ζωής (CD). ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ

27. Σκούλλος Μ. (επιμ.), (2008), Αλάμπεη Α., Κουρούτος Β., Μαλωτίδη Β., Μαντζάρα Μ., Ψαλλιδάς Β. (συγγραφή), Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη σε Προστατευόμενες Περιοχές: Επιμορφωτικό υλικό, Αθήνα, Έκδοση MIO-ECSDE. Διαθέσιμο στο http://www.mio-ecsde.org/epeaek09/index.html

28. Παρασκευόπουλος, Σ., (Επιστημονική επιμέλεια) & Μπάρμπας, Τ., (Σχεδιασμός - Ανάπτυξη),  (1999), Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών και Στελεχών της Εκπαίδευσης στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση  Περιλαμβάνει τα Κεφάλαια: α. Γενικό Μέρος Β. Το δάσος γ. Υγροβιότοποι. Θεσσαλονίκη, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης/ΑΠΘ.

29. Δάσος... ο μεγάλος μυσταγωγός. ΚΠΕ Σικυωνίων Κορινθίας. Διαθέσιμο στον ιστότοπο του ΚΠΕ.

30.  Επιδαπέδιο παιχνίδι για το δάσος, στον ιστότοπο της WWF Ελλάς (Αρχείο PDF).

31.Τα μυστικά του δάσους, Εκπ/κό υλικό για παιδιά Προσχολικής & Πρώτης σχολικής Ηλικίας, ΚΠΕ Καστοριάς. Διαθέσιμο στον ιστότοπο του ΚΠΕ. (Προσπελάστηκε 08-07-2012).

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας


Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα          "Αειφόρο Σχολείο" (πηγές & βοηθήματα)

Δάσος     Νερό     Καταναλωτισμός-Απορρίμματα    Ανθρωπογενές-Αστικό Περιβάλλον     Ενέργεια     Έδαφος-Γεωργία-Διατροφή


Θεματικός άξονας: Νερό

 ........................................................................................................................................................................................

Γιάννης Οργανόπουλος (2011),

Μια Ιστοεξερεύνηση με θέμα: "Το νερό στη ζωή μας. Χρήσεις και καταχρήσεις"

(Ημερομηνία Ανάρτησης 08-10-2011)

Καταιγισμός εικόνων για το νερό (Αρχείο Powerpoint Αρχείο .ppt)           Αρχείο .pps

(Ημερομηνία Ανάρτησης 13-10-2011)

Ένα μικρό σύνολο ασκήσεων κλειστού τύπου για το νερό

(Οι ασκήσεις δημιουργήθηκαν με το πρόγραμμα Hot Potatoes)

Σχεδιασμός-Δημιουργία: Γιάννης Οργανόπουλος  (Ημερομηνία ανάρτησης 22-10-2011)

.....................................................................................................................................................................................

Σχετικό Εκπαιδευτικό Υλικό:

1. Οδηγός Ανάπτυξης Διαθεματικών Δραστηριοτήτων, ΥΠ.Ε.Π.Θ., Π.Ι., Θεματ. Ενότητα "Νερό", σελ. 32-37 & 90-98.

2. Φλογαΐτη, Ευγ., (επιστ. επιμ., 1995), Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο δημοτικό σχολείο, ΥΠ.Ε.Π.Θ., WWF.  Θεματική ενότητα "Νερό", Θεματική Ενότητα "Επιφανειακά νερά: Υγρότοποι - Ποτάμια - Λίμνες",  Θ.Ε. Θάλασσα, διαθέσιμα στην Πύλη Παιδαγωγικού υλικού.

3. Ένα κουτί γεμάτο νερό, Εκδόσεις Καλειδοσκόπιο.

4.Το νερό: χθες, σήμερα, αύριο, ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού.

5. Το νερό και η αειφορική του διαχείριση, ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού.

6. "Το Ταξίδι του νερού στο Υπαίθριο Μουσείο Νερού Έδεσσας" & "Λουτρά Λουτρακίου Πόζαρ", έντυπα του ΚΠΕ Έδεσσας.

7. "Το νιο το ευλογημένο τ' αθάνατο νερό", έντυπο με φύλλα εργασίας & "Τα κατορθώματα μιας δροσοσταλιάς", σχετική εικονογραφημένη ιστορία για νηπιαγωγείο και μικρές τάξεις δημοτικού, του ΚΠΕ Νάουσας.

8. "Η νόνα η σταγόνα", του ΚΠΕ Βελβεντού, παραμύθι για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας.

9. Οι δρόμοι του νερού - Η λίμνη της Καστοριάς, στον ιστότοπο του ΚΠΕ Καστοριάς (HTTP),     (FLASH) .

10. Σκούλος, Μ., (επιμ), (2003), Το νερό στη Μεσόγειο, MIO ECSDE, στον ιστότοπο της MIO ECSDE, με δωρεάν εγγραφή μέλους. Κατεβάστε το απ' ευθείας σε αρχείο PDF (10,5 Mb) εδώ.

11. Εξερευνώντας το Περιβάλλον της Ευρώπης, ΥΠΕΠΘ - WWF, Θ.Ε. "Νερό & Ποτάμια", στην Πύλη Παιδ. Υλικού

12. Εξοικονόμηση νερού, (Watersave), Δίκτυο "Μεσόγειος  SOS", στον ιστότοπο του δικτύου.

13.Τρικαλίτη, Α., Παλαιοπούλου – Σταθοπούλου, Ρ., (1999), Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για Βιώσιμες πόλεις, ΥΠ.Ε.Π.Θ., Θεματική Ενότητα "Το νερό στην πόλη".

14. Το γλυκό νερό στον πλανήτη μας, Ιστοεξερεύνηση για Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄,  Τάξεις των Ευθ. Σταμούλη, Α. Γρίλια, Παν.     Πήλιουρα. Διαθέσιμη στον Ιστότοπο του Παν. Πήλιουρα, Σχολικού Συμβούλου 10ης Εκπ/κής Περιφέρειας Αθηνών.

15. "Παρέα με το Σταγονούλη", Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (ΕΥΔΑΠ).

16. Μπουτάκης Γ., Μπαΐρας  Χαρ., Αλεξούδης Ιω., Κουτσούλας, Ηλ., Μπιστίνας, Γρ., Λιανόπουλος Δ., Ιωαννίδης, Απ., Το νερό πηγή ζωής. Τετράδιο Εργασιών, ΚΠΕ Σουφλίου. Σουφλί, Μάρτιος 2009. Στον ιστότοπο του ΚΠΕ.

17. Μπουτάκης Γ., Μπαΐρας  Χαρ., Αλεξούδης Ιω., Κουτσούλας, Ηλ., Μπιστίνας, Αργυρορρύτης Έβρος, "Ο Κάλλιστος των ποταμών", ΚΠΕ Σουφλίου. Σουφλί, 2008. Στον ιστότοπο του ΚΠΕ.

18. Βίγκλας, Π., Γκράσσος, Γ., Καπλάνης, Ξ., Το Νερό: Οι κρήνες της Μακρινίτσας, ΚΠΕ Μακρινίτσας. Μακρινίτσα, Δεκέμβριος 2007. Στον ιστότοπο του ΕΚΚΕ. (Προσπελάστηκε 20-03-2013)

19. "Ακολουθώντας τον ποταμό Κόσυνθο", Έντυπο με πληροφόρηση για τον ποταμό, του ΚΠΕ Βιστωνίδας Ν. Ξάνθης (2009). Στον Ιστότοπο του ΚΠΕ & στην Πύλη Παιδαγωγικού Υλικού για την Π.Ε.

20. "Ο Κόσυνθος και το παραποτάμιο Δάσος του", Τετράδιο Μαθητή, του ΚΠΕ Βιστωνίδας Ν. Ξάνθης (2009). Στον Ιστότοπο του ΚΠΕ & στην Πύλη Παιδαγωγικού Υλικού για την Π.Ε.

21. Καλαϊτζίδης, Δ., Ψαλλιδάς, Β., (1999), Το ποτάμι, Εγχειρίδιο Παιδαγωγικών Δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.  Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.

22α. "Τα μυστικά της Λίμνης Βιστωνίδας", Έντυπο με πληροφόρηση για τη λίμνη, του ΚΠΕ Βιστωνίδας Ν. Ξάνθης   (2009). Στον Ιστότοπο του ΚΠΕ & στην Πύλη Παιδαγωγικού Υλικού για την Π.Ε.

22β. "Ανακαλύπτoντας τα μυστικά της Λίμνης Βιστωνίδας", Τετράδιο Μαθητή, του ΚΠΕ Βιστωνίδας Ν. Ξάνθης  (2009). Στον Ιστότοπο του ΚΠΕ & στην Πύλη Παιδαγωγικού Υλικού για την Π.Ε.

23. "Απεργία στον κύκλο του νερού": Οικολογική Ιστορία για παιδιά, του ΚΠΕ Καλαμάτας. Στον ιστότοπο του ΚΠΕ.

24. "Ο Μπαμπακένιος, το φαντασμένο σύννεφο". Οικολογική Ιστορία για παιδιά, του ΚΠΕ Καλαμάτας.

25. ΜΙΑ ΣΤΑΓΟΝΟΠΑΡΕΑ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΜΑΣ, ΚΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. Εκπαιδευτικό υλικό σχετικό με τις λίμνες, για μικρά παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας.  Στον ιστότοπο του ΚΠΕ . Περιλαμβάνει:

 α). Εικονογραφημένη ιστορία για τον κύκλο του νερού, με τίτλο: "Μια σταγονοπαρέα στη λίμνη μας",

 β).  Βιβλίο για τον Εκπαιδευτικό: "Δραστηριότητες για την προσέγγιση του οικοσυστήματος μιας λίμνης" (PDF 3,66 MB)

 γ). Ελάτε μαζί μου να γνωρίσουμε τα πουλιά της λίμνης (αρχείο PDF 1,72 MB)

26.  Τα πουλιά της λίμνης της Καστοριάς και της λεκάνης απορροής της: Οδηγός αναγνώρισης. Έκδοση ΚΠΕ Καστοριάς. Διαθέσιμο στον ιστότοπο του ΚΠΕ http://kpe-kastor.kas.sch.gr/bird_guide

27. Το νερό νεράκι, Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας-Θράκης, Θεσ/νίκη, 2001. Για μικρά παιδιά

    28. Ζωδιάτου, Ε., Πασσά, Μ., Σταυρόπουλος, Α., (2009), Οι δρόμοι του νερού: Τριήμερο Πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής του ΚΠΕ Κλειτορίας για παιδιά με νοητική υστέρηση. Έκδοση ΚΠΕ Κλειτορίας.

     29. Γκίκα, Αθ., Γκορίλας, Θ., (επιμ. 2008), Υγρότοποι: Τριήμερο Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,   Φύλλα Εργασίας.    Καρδίτσα, Εκδ'οσεις του ΚΠΕ Μουζακίου. Διαθέσιμο στον ιστότοπο του ΚΠΕ (PDF 13,37 MB).

     30. Ο Κύκλος του νερού σε παζλ, στο πλαίσιο του προγράμματος "Οι περιπέτειες του Νερούλη στον ποταμό Λουδία". ΚΠΕ Γιαννιτσών, 2009.

31. Σκούλλος Μ. (επιμ.), (2008), Αλάμπεη Α., Κουρούτος Β., Μαλωτίδη Β., Μαντζάρα Μ., Ψαλλιδάς Β. (συγγραφή), Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη σε Προστατευόμενες Περιοχές: Επιμορφωτικό υλικό, Αθήνα, Έκδοση MIO-ECSDE. Διαθέσιμο στο http://www.mio-ecsde.org/epeaek09/index.html

     32. Το δώρο της βροχής - Αποστολή Νερό, Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον  τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη (MIO-ECSDE, 2009).

     33. Παρασκευόπουλος, Σ., (Επιστημονική επιμέλεια) & Μπάρμπας, Τ., (Σχεδιασμός - Ανάπτυξη),  (1999), Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών και Στελεχών της Εκπαίδευσης στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση  Περιλαμβάνει τα Κεφάλαια: α. Γενικό Μέρος Β. Το δάσος γ. Υγροβιότοποι. Θεσσαλονίκη, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης/ΑΠΘ.

   34. Ρεπούση, Μ.,  Δαγκλή, Ολ., Κουτσουρά, Ζ., Μπενιάτα Ε., Γκούγκαρα Ε., (2006), Υδάτινες διαδρομές από το χτες στο σήμερα. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το μουσείο ύδρευσης και την ιστορία της Θεσσαλονίκης. Εκδόσεις Καλειδοσκόπιο.

   35. Λίμνη Στυμφαλίας. ΚΠΕ Σικυωνίων Κορινθίας. Διαθέσιμο στον Ιστότοπο του ΚΠΕ.

   36. Θεοδωρίδου, Σ., Τσιγγενοπούλου, Ε., Κολίνη, Κ., Τεστέμπαση, Α., Λόγγος, Δ., Λόγγος, Ε., (2009), Το κάλεσμα της Λίμνης: Εκπαιδευτικός Οδηγός για τη Λίμνη Βεγορίτιδα βασισμένος στις Αρχές της Αειφόρου Ανάπτυξης. Έδεσσα, ΚΠΕ Έδεσσας.

  37. Γνωριμία με τη φύση της Προστατευόμενης περιοχής ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ. Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης - Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (ΕΟΕ).

Οδηγός - εγχειρίδιο εκπαιδευτικού (1,10 MB)           Εκπαιδευτικό υλικό για την Κερκίνη (πακέτο αρχείων 10,6 MB)

  38. ΚΠΕ Ανωγείων, (2008, 2009), Όταν το νερό αγκάλιασε την πέτρα,

α) Θεωρητικό μέρος          β) Τετράδιο δραστηριοτήτων. Διαθέσιμα στον ιστότοπο του ΚΠΕ.

  39. ΚΠΕ Ανωγείων, (2008), "Α μπε μπα μπλομ ...πού τρέχει το νερό;",

α) Τετράδιο δραστηριοτήτων           β) Τετράδιο γνώσεων. Διαθέσιμα στον ιστότοπο του ΚΠΕ.

  40. Ταμουτσέλη, Κ., (2003), Το Μυλοτόπι της Πολίχνης: Εκπαιδευτικό υλικό για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (με θέμα τους νερόμυλους), Πολίχνη Ν. Θεσσαλονίκης, Έκδοση Δήμου Πολίχνης. Διαθέσιμο στην Πύλη Παιδαγωγικού Υλικού για την Π.Ε. (Προσπελάστηκε 18-10-2010).

  41. Βασάλα, Π., (2006), Κεφαλονιά – Υγρότοποι: Προγράμματα & Δραστηριότητες Π.Ε. Έκδοση ΤΕΔΚ Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Διαθέσιμο στην Πύλη Παιδαγωγικού Υλικού (Προσπελάστηκε 18-10-2010)

Υλικό για τον εκπαιδευτικό             Υλικό για το μαθητή         Συμπληρωματικό υλικό

  42. MEDASSET (Μεσογειακός Σύνδεσμος για τη Σωτηρία των θαλασσίων χελωνών), (2002), Μεσόγειος θάλασσα - Πηγή ζωής. Εκδόσεις Καλειδοσκόπιο.

  43. «Ο υδρολογικός κύκλος». Γεωλογική Υπηρεσία ΗΠΑ. Ελληνικό κείμενο: Χρήστος Μακρόπουλος (Imperial College).(Προσπελάστηκε 06-11-2010).

  44. Μάναλης, Π., Μαργαρίτη, Σ., Σούρμπη, Α., (2010), Εκπαίδευση για την αειφορία: Ταξιδεύοντας με την αειφορία στον Αργοσαρωνικό (Αρχείο PDF 8,59 MB). Αθήνα. Οργανισμός Ανάπτυξης Περιβαλλοντικής Προστασίας Νομαρχίας Πειραιά - Διεύθυνση Β/θμιας Εκπ/σης Πειραιά. (Αρχείο PDF 4,54 MB). Αναρτήθηκε 29-11-2010.

  45. Αγγελίδης, Ζ., Αθανασίου, Χρ., Υφαντής, Γ., (2009), Νερό: Αειφορική Διαχείριση και Περιβάλλον. Θεσσαλονίκη. ΚΠΕ Κορδελιού. Διαθέσιμο στον Ιστότοπο του ΕΚΚΕ http://www.ekke.gr/estia/gr_pages/F_synerg/Zissis_nero/2010_10_26/Nero_aeiforiki%20diaxeirisi_perivallon.pdf  .  (Προσπελάστηκε 12-01-2011).

 46. "Ερασίνος, ο γιος του βράχου". Έκδοση ΚΠΕ Νέας Κίου.

 47. "Μια φορά κι έναν καιρό, ήταν ένας ποταμός". Έκδοση ΚΠΕ Νέας Κίου.

 48. "Όταν οι πηγές της Αργολίδας αναβλύζουν μύθους". Έκδοση ΚΠΕ Νέας Κίου.

 49. "Νερό: Κοινό αγαθό για όλους" (CD). Κέντρο Στρατηγικού Σχεδιασμού για την Ανάπτυξη "ΔΗΜΗΤΡΑ". Εκστρατεία Ευαισθητοποίησης για του υδάτινους Πόρους του Πλανήτη μας.

 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας


Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα          "Αειφόρο Σχολείο" (πηγές & βοηθήματα)

Δάσος     Νερό     Καταναλωτισμός-Απορρίμματα    Ανθρωπογενές-Αστικό Περιβάλλον     Ενέργεια     Έδαφος-Γεωργία-Διατροφή


Θεματικός άξονας: Καταναλωτισμός - Απορρίμματα

Σχετικό Εκπαιδευτικό Υλικό:

 1. «Απορρίμματα: Τα χρήσιμα…άχρηστα», στον Ιστότοπο του ΚΠΕ Έδεσσας http://kpe-edess.pel.sch.gr , στο σύνδεσμο «Εθνικό Δίκτυο».

 2. Οδηγός Ανάπτυξης Διαθεματικών Δραστηριοτήτων, ΥΠ.Ε.Π.Θ., Π.Ι., Θεματική Ενότητα «Διαχείριση απορριμμάτων & αποβλήτων», σελ. 62-67 & 135-143.

       3. Θησαυρός από σκουπίδια, (Για την ανακύκλωση χαρτιού, γυαλιού, μετάλλου, πλαστικού), Καλειδοσκόπιο.

       4. Ανακύκλωση, μια ιστορία χωρίς τέλος, ΚΠΕ Κορδελιού.

     5. Τρικαλίτη, Α., Παλαιοπούλου – Σταθοπούλου, Ρ., (1999), Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για Βιώσιμες πόλεις, Θεματική Ενότητα «Μετακινήσεις, μεταφορές, ηχορύπανση, πόλη και Απορρίμματα».

   6. Η ανακύκλωση ως αφορμή, Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Β΄ Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπ/σης Θεσσαλονίκης.

      7. Τα απορρίμματα στη Ζωή μας, MEdIES (Μεσογειακή Πρωτοβουλία για το Περιβάλλον και την Αειφορία), στον ιστότοπο των MEdIES, με δωρεάν εγγραφή μέλους.  ΤΕΥΧΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ (PDF 16,5 ΜΒ ),   ΤΕΥΧΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ (PDF 9,5 ΜΒ),  ΤΕΥΧΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΘΗΤΗ (PDF 16,6 ΜΒ)

      8. Οδηγός. Εγχειρίδιο για την υπεύθυνη κατανάλωση, UNESCO – UNEP, στον ιστότοπο των MEdIES, με δωρεάν εγγραφή μέλους. («[…] αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο η Υπεύθυνη Κατανάλωση συνδέεται άμεσα με την ποιότητα ζωής, την αποτελεσματική χρήση πόρων (ανθρώπινων και φυσικών), τη μείωση των απορριμμάτων, καθώς και με διάφορα ηθικά ζητήματα, όπως την παιδική εργασία, την κακομεταχείριση των ζώων, το δίκαιο εμπόριο και την ισότητα»).

     9. Γκλιάος, Κ., (2004), Οδηγός Κομποστοποίησης: Πώς να βελτιώσουμε το έδαφος ανακυκλώνοντας οργανικά απορρίμματα, Πολύγυρος Χαλκιδικής, Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Χαλικιδικής/Υπεύθυνος Π.Ε.

     10. Κάβουρας, Π., Βουδρισλής, Ν., Καλαϊτζής, Γ., Καλλιτσάρης, Χ., Διαχείριση Απορριμμάτων - Ανακύκλωση, ΚΠΕ Σουφλίου. Σουφλί, 1998. Στον ιστότοπο του ΚΠΕ.

     11. Μπουτάκης Γ., Μπαΐρας  Χαρ., Αλεξούδης Ιω., Κουτσούλας, Ηλ., Μπιστίνας, Γρ., Λιανόπουλος Δ., Ιωαννίδης, Απ., Τετράδιο Εργασιών για το πρόγραμμα Διαχείριση Απορριμμάτων - Ανακύκλωση, ΚΠΕ Σουφλίου. Σουφλί, Μάρτιος 2009. Στον ιστότοπο του ΚΠΕ.

      12. Σωτηράκου, Μ., Κούκλης, Β., Κούβελου, Μ., Σμπαρούνης, Θ., Κωνσταντογιάννη, Μ., Λέκκα, Αλ., Βεργή, Καλ., Ανακύκλωση - Ανακύκλωση,  ΥΠ.Ε.Π.Θ./Δνση ΣΕΠΕΔ/Τμήμα Α.Υ. & Π.Α. - ΚΠΕ Σουφλίου, Σουφλί, Ιούλιος 2009. Στον ιστότοπο του ΚΠΕ.

    13. "Μην κλαις Τενεκεδούλα": Άχρηστα υλικά σε νέες περιπέτειες. Οικολογική ιστορία για παιδιά, του ΚΠΕ Καλαμάτας. Στον ιστότοπο του ΚΠΕ.

      14. "Τα όνειρα των σκουπιδιών". Οικολογική Ιστορία για παιδιά, του ΚΠΕ Καλαμάτας. Στον ιστότοπο του ΚΠΕ.

     15. Παπαντώνης, Μ. (Κείμενο - Επεξεργασία), (2002), Διαχείριση απορριμμάτων: Ενημερωτικός Οδηγός, Καρδίτσα, Έκδοση ΚΠΕ Μουζακίου. Στον ιστότοπο του ΚΠΕ.

     16. "Δεν είναι παραμύθι". Οικολογική ιστορία για την ανακύκλωση. Online στον ιστότοπο της εταιρείας "ανακύκλωση συσκευών α.ε."

     17.  «Παρέα με την κυρία ΜΕΑ». Πρόγραμμα για τη Μείωση, Επαναχρησιμοποίηση, Ανακύκλωση Υλικών, του ΚΠΕ Ανατ. Ολύμπου. 

      18.  Βέμμου, Ειρ.,  Γκότζος, Δημ., (2009), Δεν το θες; Μην το πετάς!, Πανεπιστήμιο Αθηνών/ΠΤΔΕ

    19. Γαβριλάκης, Κ., (2000), Απορρίμματα - Προβλήματα και η αντιμετώπισή τους: Οδηγός Εκπαιδευτικών. Αθήνα, ΥΠ.Ε.Π.Θ. Διαθέσιμο στην Πύλη Παιδαγωγικού Υλικού για την Π.Ε. (Προσπελάστηκε 11-10-2010).

       Επιστροφή στην αρχή της σελίδας


Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα          "Αειφόρο Σχολείο" (πηγές & βοηθήματα)

Δάσος     Νερό     Καταναλωτισμός-Απορρίμματα    Ανθρωπογενές-Αστικό Περιβάλλον     Ενέργεια     Έδαφος-Γεωργία-Διατροφή


Θεματικός άξονας: Ανθρωπογενές - Αστικό περιβάλλον

Σχετικό Εκπαιδευτικό Υλικό:

  1. Οδηγός Ανάπτυξης Διαθεματικών Δραστηριοτήτων, ΥΠ.Ε.Π.Θ., Π.Ι., Θ.Ε. «Ανθρώπινες δραστηριότητες» σελ. 68-73 & 144-152.

  2.  Από τις πόλεις του κόσμου στην πόλη μας στη γειτονιά μας, του ΚΠΕ Κορδελιού.

  3. Τρικαλίτη, Α., Παλαιοπούλου – Σταθοπούλου, Ρ., (1999), Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για Βιώσιμες πόλεις, ΥΠ.Ε.Π.Θ.

  4. Εξερευνώντας το Περιβάλλον της Ευρώπης, ΥΠΕΠΘ - WWF, Θ.Ε. «Αστικές περιοχές», στην Πύλη Παιδ. Υλικού.

  5. Κυκλοφοριακό – Ατμοσφαιρική ρύπανση, του ΚΠΕ Αργυρούπολης.

  6. Τα πουλιά στην πόλη, του ΚΠΕ Κορδελιού.

  7. Πρασινίζοντας τις αυλές των σχολείων, στον ιστότοπο της WWF Ελλάς  (Αρχείο PDF).

  8. Κάθε σχολείο ένας κήπος, ΚΠΕ Κιλκίς.

  9. «Βιομηχανική κληρονομιά. Αξίες από το παρελθόν, παρακαταθήκη για το μέλλον …», ΚΠΕ Νάουσας.

 10. Μες στα στενά σοκάκια της Αρναίας, (Αρχιτεκτονική - Επαγγέλματα - Ήθη και έθιμα), ΚΠΕ Αρναίας

 11. Ταμουτσέλη, Κ., (επιστ. επιμ., 2000), Υπαίθριος σχολικός χώρος, Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπ/σης Β΄ Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Θεσσαλονίκης, διαθέσιμο στην Πύλη Παιδαγωγικού Υλικού (αρχείο PDF).

 12. «Πορεία στο χρόνο: Ιστορία και Περιβάλλον στο κάστρο του Πλαταμώνα», στον ιστότοπο του ΚΠΕ Ανατ. Ολύμπου.

 13. «Χτίζουμε αυτό που είμαστε, είμαστε αυτό που χτίζουμε», στον ιστότοπο του ΚΠΕ Ανατ. Ολύμπου.

 14. «Πελλαία Χώρα: Ταξιδεύοντας στο παρελθόν, σχεδιάζουμε το μέλλον μας», ΚΠΕ Γιαννιτσών.

 15. «Εφημερίς», Τύπος και Περιβάλλον, (Τετράδιο εργασιών και CD), ΚΠΕ Σιάτιστας.

 16. Δρακωνάκη, Χ., Κασωτάκη, Κ., Πλουσάκη, Κ., (επιμ.), (2009), Η εκπαίδευση για ένα βιώσιμο αστικό περιβάλλον, Πρακτικά Σεμιναρίου (4,5,6 Δεκ. 2008), Νεάπολη Κρήτης, Έκδοση ΚΠΕ Νεάπολης Κρήτης.

 17. Μιχαήλ, Σύρμω, Παπαδημητρίου, Ευθ., (2008), Αναζητώντας το χαμένο χώρο... Ένα πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Αγωγής για τους Ελεύθερους χώρους και το πράσινο στην πόλη, Θεσσαλονίκη, Έκδοση ΚΠΕ Ελευθερίου - Κορδελιού.

 18. Φλογαΐτη, Ευγ., (επιστ. επιμ., 1995), Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο δημοτικό σχολείο, ΥΠ.Ε.Π.Θ., WWF.  Θεματική Ενότητα "Αέρας", διαθέσιμο στην Πύλη Παιδαγωγικού Υλικού.

19. Μελάς Δ., Αλεξανδροπούλου Α., Αμοιρίδης Β., Κακαρίδου Μ., Σουλακέλλης Ν., (2000), Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Οδηγός Εκπαιδευτικών. Αθήνα, ΥΠ.Ε.Π.Θ. Διαθέσιμο στην Πύλη παιδαγωγικού Υλικού για την Π.Ε. (Προσπελάστηκε 11-10-2010).

20. "Κατοικείν", ("Σε τι είδους χώρους θέλουμε να ζούμε και τι είδους αξίες και ανάγκες οδήγησαν σπίτια, γειτονιές και πόλεις να είναι τόσο αποξενωμένα από και εχθρικά προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον; Τι είδους λύσεις προσφέρει η τεχνολογία και η βιοκλιματική και οικολογική δόμηση; Ποια είναι η ψυχολογική, κοινωνική, οικονομική και πολιτική διάσταση του θέματος «κατοικία»;)  Για παιδιά 9 ετών και άνω, στον Ιστότοπο της WWF Hellas (Προσπελάστηκε 21-10-2010).  (21 αρχεία PDF).

21. "Ταξίδι στο παρελθόν: Ναύπλιο", Έκδοση ΚΠΕ Κίου.

22. "Ταξίδι στο παρελθόν: Νέα Κίος", Έκδοση ΚΠΕ Νέας Κίου.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας


Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα          "Αειφόρο Σχολείο" (πηγές & βοηθήματα)

Δάσος     Νερό     Καταναλωτισμός-Απορρίμματα    Ανθρωπογενές-Αστικό Περιβάλλον     Ενέργεια     Έδαφος-Γεωργία-Διατροφή


Θεματικός άξονας: Ενέργεια


(Αναρτήθηκε: 24-02-2013)

«ENERGY BITS»: Ένα Εταιρικό Ευρωπαϊκό Διαδικτυακό Πρόγραμμα για την ορθολογική χρήση – εξοικονόμηση ενέργειας και τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.)

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίων & Λυκείων, πλην όμως θεωρούμε ότι είναι προσιτό και ενδιαφέρον για μαθητές Ε΄- ΣΤ΄ Τάξεων Δημοτικού.

  Το  ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό παιχνίδι (serious game), με τίτλο «Ενέργεια 2020».
(Επιλέξτε "El" και, κάνοντας δωρεάν εγγραφή, μπείτε στο παιχνίδι στην Ελληνική Γλώσσα)

  Δείτε τα ντοκιμαντέρ του Προγράμματος "ENERGY Bits" για τη βιώσιμη ενέργεια και την εξοικονόμηση ενέργειας

Άλλο Σχετικό εκπαιδευτικό υλικό:

1. Οδηγός Ανάπτυξης Διαθεματικών Δραστηριοτήτων, ΥΠ.Ε.Π.Θ., Π.Ι., ΘΕ: «Ενέργεια», σελ. 56-61 & 126-134.

2. Πατσέας, Κ., Ενέργεια- Περιβάλλον- Ανάπτυξη, Ελληνικά Γράμματα.

3. Η Ενέργεια και εμείς (CD), ΥΠ.Ε.Π.Θ. – Διεπιστημονικό Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών Ερευνών, (1999).

4. S.O.S Ενέργεια (CD), ΥΠ.Ε.Π.Θ., Ίδρυμα Μελετών Λαμπράκη

5. Βιομηχανική κληρονομιά. Αξίες από το παρελθόν, παρακαταθήκη για το μέλλον …, ΚΠΕ Νάουσας, Θ.Ε. «Νάουσα, η πόλη της υδροκίνητης βιομηχανίας».

6. Το Ταξίδι του Νερού στο Υπαίθριο Μουσείο Νερού Έδεσσας, ΚΠΕ Έδεσσας.

7. Ενέργεια και Περιβάλλον, στον ιστότοπο του ΚΠΕ Καστοριάς   (HTTP)      (FLASH).

7β. «ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ... Παίζουμε;», 99 ερωτήσεις για την Κλιματική αλλαγή και συναφή θέματα. "Νέα ψηφιακή έκδοση του ΚΠΕ Καστοριάς για μαθητές των μεγαλύτερων τάξεων του δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου & για όσους άλλους ενδιαφέρονται". Διαθέσιμο στον Ιστότοπο του ΚΠΕ http://kpe-kastor.kas.sch.gr/climate_change/index.htm  (Προσπελάστηκε 08-02-2011).

8. Άνθρακες… ο θησαυρός, του ΚΠΕ Μελίτης (Ντοσιέ και CD).

8β. Άνθρακες… ο θησαυρός, Διαδραστικό εκπαιδευτικό λογισμικό. Διαθέσιμο στον Ιστότοπο του ΚΠΕ Μελίτης http://www.kpemelitis.gr/images/stories/diadrastiko/anthrakes/index.html .  Τελευταία επίσκεψη 12-01-2011.

9. Βιομηχανία και Βιώσιμη ανάπτυξη, του ΚΠΕ Κορδελιού.

10. Το κλίμα είναι στο χέρι σου,  WWF Ελλάς, (CD)

11. Κλιματικές Αλλαγές, Κατανάλωση και Αειφορία, στον ιστότοπο της WWF Ελλάς, (14 Αρχεία PDF)

12. Σχολεία για το κλίμα,  στον ιστότοπο της WWF Ελλάς (22 Αρχεία PDF) (Περιγραφή προγράμματος βήμα-βήμα).

13. Κλιματικό χάος, Ενημερωτικό υλικό για εκπαιδευτικούς, στον ιστότοπο της WWF Ελλάς (Αρχείο PDF).

14. Επιδαπέδιο παιχνίδι για την κλιματική αλλαγή,  στον ιστότοπο της WWF Ελλάς (Αρχείο PDF).

15. ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΠΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ http://www.energolab.gr/index.asp?c=1# 

16. «Οι βροχοποιοί» www.vrohopoioi.gr. Ιστορία στο διαδίκτυο, της οποίας την έκδοση επιμελείται το ΚΑΠΕ στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου "Kids4Future".

17. (......)

18. Η ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ http://www.teachers4energy.eu

19. Η Π.Ε. στο δημοτικό σχολείο Κλιματική αλλαγή "To Φαινόμενο του Θερμοκηπίου", στην Πύλη Παιδαγ. Υλικού.

20. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και την Ορθολογική Χρήση Ενέργειας, Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης http://www.crete-region.gr/greek/energy/feedu/reac6.html

21. Αθανασίου, Χρυσ., (2008), Ενέργεια: από τη φύση... στην κοινωνία, Θεσσαλονίκη, Έκδοση ΚΠΕ Κορδελιού.

22. Γερογιάννης, Κ., Γκίκα, Αθ., Γκορίλας, Θ., Γραμμένος, Κ., Καλαμπαλίκη, Χ., Μπότσαρης, Δ., Ντάνης, Α., Παπαχρήστος, Γ., Σακελλάρης, Γ., Σωτηρίου, Α., (2006), Ενέργεια: Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,  Φύλλα Εργασίας  Καρδίτσα, Έκδοση του ΚΠΕ Μουζακίου. Διαθέσιμο στον ιστότοπο του ΚΠΕ.

23. Θεατρικό: "Ανανεώσιμες και μη πηγές ενέργειας", της Καλλιόπης Αλιβάνογλου- Παπάγγελου, Υπεύθυνης Π.Ε. Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Καρδίτσας.

24. "Κόντρα στο ρεύμα". Πρόγραμμα Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης για τις Κλιματικές Αλλαγές και τη Φτώχεια, (Για μαθήτριες/τές Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄Δημοτικού). Στον ιστότοπο της Αction Αid Ελλάς

Βιβλίο Εκπαιδευτικού        Υλικό χαρτοκοπτικής          Χάρτης           Πιλοτικές ερωτήσεις (DVD)        Φόρμα αξιολόγησης του προγράμματος    
Διαβάστε ιστορίες παιδιών από χώρες του αναπτυσσόμενου κόσμου που τους απασχολεί η αλλαγή στο κλίμα

1.           25. Φλογαΐτη, Ε. & Βασάλα, Π. (επιμ.)  (1999).  Το Ενεργειακό Ζήτημα. Εκπαιδευτικό υλικό για το Γυμνάσιο και το Λύκειο,  Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα.

1.           26. Κουτσούμπας, Χ., (2006), Ήπιες Μορφές Ενέργειας: Διδακτική προσέγγιση με το παραδοσιακό και το εποικοδομητικό πρότυπο. Έκδοση: Ελληνικά Γράμματα

         27. Η παρουσίαση της εκστρατείας "Το κλίμα είναι στο χέρι σου", στον ιστότοπο της WWF - Ελλάς.

        28. Καλκάνης, Γ., (1997), Η Ενέργεια και οι Πηγές της: Τι, Πώς, Γιατί. Βιβλίο Ι, για το Μαθητή, Πικέρμι, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ). Διαθέσιμο στον Ιστότοπο του ΚΑΠΕ (Αρχείο PDF 34,9 MB).

        29. Καλκάνης, Γ., (1997), Η Ενέργεια και οι Πηγές της: Τι, Πώς, Γιατί. Βιβλίο ΙΙ, για το Δάσκαλο, Πικέρμι, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ). Διαθέσιμο στον Ιστότοπο του ΚΑΠΕ (Αρχείο PDF 38,6 MB).

        30. Εγχειρίδιο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για μαθητές Γυμνασίου, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ). Διαθέσιμο στον ιστότοπο του ΚΑΠΕ (Αρχείο PDF 3,91 MB).

         31. Δράση για το Κλίμα (Climate action), στον ιστότοπο του Δικτύου "ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS".

        32. Φλογαΐτη, Ευγ., (επιστ. επιμ., 1995), Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο δημοτικό σχολείο, ΥΠ.Ε.Π.Θ., WWF.  Θεματική Ενότητα "Κλιματική αλλαγή", διαθέσιμο στην Πύλη Παιδαγωγικού Υλικού.

       33. Μελάς, Δ., Ασωνίτης, Γ., Αμοιρίδης, Β., (2000), Κλιματική αλλαγή: Οδηγός εκπαιδευτικών. Αθήνα, ΥΠ.Ε.Π.Θ. Διαθέσιμο στην Πύλη παιδαγωγικού Υλικού για την Π.Ε. (Προσπελάστηκε 11-10-2010).

         34. Climate action - "Κλιματικές αλλαγές". Στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προσπελάστηκε (07-11-2010).

         35. Σπάλα, Γ., & συν (2001), Τεχνολογία και Πηγές Ενέργειας, Καλαμάτα, Έκδοση ΚΠΕ  Καλαμάτας.

         36. Παπαπανάγου, Ρένα, (2008), Ηφαίστεια και κλιματική αλλαγή. Υποστηρικτικό υλικό για το Πρόγραμμα του ΚΠΕ Τροιζήνας "Ακολουθώντας τη λάβα". Τροιζήνα. ΚΠΕ Τροιζήνας Μεθάνων. Διαθέσιμο στον ιστότοπο του ΕΚΚΕ http://www.ekke.gr/estia/Cooper/KPE_Troizinas/kpe_tr-meth.pps .  Προσπελάστηκε 12-01-2011.

         37. Βλάχου - Βρετού, Ειρ., Γρίλλια, Π.Μ., Βεργοπούλου Σ., Ζεπάτου, Π., Πανάγου, Ε., (2010), Κλιματικές αλλαγές και Ακραία Καιρικά Φαινόμενα, Έκδοση ΚΠΕ Νέας Κίου, Ναύπλιο.

         38. Μαρκατσέλης, Ευ., Παπαγεωργίου, Μ., Αγγελής, Κ., Αναγνώστου, Γ., Καραφέρη, Π., (χ.χ.), Κλιματικές αλλαγές - Ακραία Καιρικά Φαινόμενα, Έκδοση ΚΠΕ Στυλίδας, Στυλίδα.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας


Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα          "Αειφόρο Σχολείο" (πηγές & βοηθήματα)

Δάσος     Νερό     Καταναλωτισμός-Απορρίμματα    Ανθρωπογενές-Αστικό Περιβάλλον     Ενέργεια     Έδαφος-Γεωργία-Διατροφή


Θεματικός άξονας: Έδαφος - Γεωργία - Διατροφή

Σχετικό εκπαιδευτικό υλικό:

1. Οδηγός Ανάπτυξης Διαθεματικών Δραστηριοτήτων, ΥΠ.Ε.Π.Θ., Π.Ι., ΘΕ: «Έδαφος», σελ. 38-40 41-43  &  99-107.

2. Φλογαΐτη, Ευγ., (επιστ. επιμ., 1995), Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο δημοτικό σχολείο, ΥΠ.Ε.Π.Θ., WWF. , Θεματική Ενότητα "Έδαφος", διαθέσιμο στην Πύλη Παιδαγωγικού υλικού  (HTTP).

3. Φλογαΐτη, Ευγ., (επιστ. επιμ., 1995), Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο δημοτικό σχολείο, ΥΠ.Ε.Π.Θ., WWF.
Θ.Ε.
"Αγροοικοσυστήματα - Από την παραγωγή στην κατανάλωση", στον ιστότοπο της WWF Έλλάς, 
(Αρχεία PDF) Εισαγωγή Δραστηρ. A΄ μέρος  &  Δραστηρ. B΄ μέρος και στην Πύλη Παιδαγωγικού υλικού (HTTP).

4. Διατροφή, Τρόπος Ζωής και Οικολογικό Αποτύπωμα, στον ιστότοπο της WWF Ελλάς (16 Αρχεία PDF).

5. Γεωργία και Περιβάλλον Πώς σχετίζεται η γεωργία με το περιβάλλον; (Αρχείο PDF), Καταιγισμός ιδεών με υπερσυνδέσεις για δραστηριότητες (άλλα αρχεία PDF) από το εκπαιδευτικό υλικό "Η Π.Ε. στο δημοτικό σχολείο".

6. Πείνα στον κόσμο, Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αιγαίου (Διαδικτυακή εφαρμογή διαθέσιμη στην Πύλη Παιδ. Υλικού).

7. Δίκαιο Εμπόριο, Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αιγαίου (Πολυμεσική εφαρμογή διαθέσιμη στην Πύλη Παιδ. Υλικού).

8. Ο Σπόρος Σιταράκης στη χώρα της βλάστησης, εικονογραφημένο παραμύθι (ΚΠΕ Βελβεντού).

9. Με το Σιταράκη... στου μύλου το δρομάκι, εικονογραφημένο παραμύθι (ΚΠΕ Βελβεντού).

10. Ο Θαυμαστός μικρόκοσμος των μανιταριών, Τετράδιο εργασιών (ΚΠΕ Γρεβενών).

11. Μέλι, τροφή βασιλισσών (DVD), ΚΠΕ Αρναίας.

12. Ελιά – λάδι. Ο Ελαιώνας σαν οικοσύστημα (φάκελος με σχετικά έντυπα), ΚΠΕ Λιθακιάς Ζακύνθου.

13. Βίγκλας, Π., Το Ελαιόλαδο: Μια εκπαιδευτική προσέγγιση, ΚΠΕ Μακρινίτσας. Μακρινίτσα, Δεκέμβριος 2007. Στον ιστότοπο του ΚΠΕ.

14. Η ιστορία της γέρικης ελιάς και οι περιπέτειες του λαδιού, Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού (Υλικό προετοιμασίας για μια εκπαιδευτική επίσκεψη στο Μουσείο της Ελιάς και του Ελληνικού Λαδιού στη Σπάρτη).

15. Το Βαλιτσάκι της Ελιάς, ΚΠΕ Καλαμάτας. Στον ιστότοπο του ΚΠΕ.

16. Βιολογικές καλλιέργειες,  Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αιγαίου (Διαδικτυακή εφαρμογή διαθέσιμη στην Πύλη Παιδ. Υλικού), για μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου.

17. Βλάχου - Βρετού, Ειρ., Γρίλλια, Π.Μ., Βεργοπούλου Σ., Ζεπάτου, Π., Πανάγου, Ε., (2010), Όταν λέω πορτοκάλι, να βγαίνεις, ΚΠΕ Νέας Κίου, Ναύπλιο.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας


Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα          "Αειφόρο Σχολείο" (πηγές & βοηθήματα)

Δάσος     Νερό     Καταναλωτισμός-Απορρίμματα    Ανθρωπογενές-Αστικό Περιβάλλον     Ενέργεια     Έδαφος-Γεωργία-Διατροφή


Επιστροφή στη σελίδα "Εκπαιδευτικό υλικό"

 

Αρχική σελίδα