Καλώς ήρθατε στον ιστότοπό μου!

Στόχος της εκπαίδευσης είναι η παραγωγή νέας γνώσης η οποία θα καθιστά του μελλοντικούς πολίτες ικανούς σε ένα απαιτητικό και πλήρως ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Σε αυτό το σημείο η πλήρης αξιοποίηση της Πληροφορική και των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση κρίνεται επιτακτική, με στόχο να συμπληρώσει τη γενική γνώση αλλά και να την ενισχύσει καθιστώντας τους μαθητές ανταγωνιστικούς με ισχυρό υπόβαθρο σε ένα διαρκές μεταβαλλόμενο ψηφιακό περιβάλλον.

Με γνώμονα όλα τα παραπάνω, το εκπαιδευτικό σύστημα οφείλει να ακολουθεί τις σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις και να αφουγκράζεται τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις για να μπορεί να ανταποκρίνεται στις μελλοντικές προκλήσεις.

Στα πλαίσια αυτά το εκπαιδευτικό σύστημα θα πρέπει να αξιοποιεί και να εντάσσει στο πρόγραμμα σπουδών, χωρίς χρονοτριβή και μακριά από αγκυλώσεις, όλα εκείνα τα εργαλεία που προσφέρει η τεχνολογία, καθώς και να εφαρμόζει τις νέες  διδακτικές προσεγγίσεις, με σκοπό να καταστήσει από την πλευρά του μαθητή, τη διδασκαλία περισσότερο ενδιαφέρουσα και αποτελεσματική.

Μια τέτοια διδακτική προσέγγιση αποτελούν και οι επιστήμες STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics).  Σε αυτό το πλαίσιο, μια ενδιαφέρουσα δραστηριότητα αποτελεί και η εκπαιδευτική ρομποτική η οποία τα τελευταία χρόνια έρχεται στον χώρο της εκπαίδευσης ως μια ιδιαιτέρως σημαντική μαθησιακή δραστηριότητα καθώς εμπλέκει την τεχνολογία στην εκπαιδευτική διαδικασία. Μια τέτοια  δραστηριότητα συνδυάζει τόσο την πράξη όσο και τη δημιουργική σκέψη, τα οποία αποτελούν σημαντικά εργαλεία για  την ανάπτυξη των γνωστικών δομών των μαθητών.

Η ενασχόληση με τη ρομποτική περιλαμβάνει δύο ειδών δραστηριότητες: Την κατασκευαστική και την προγραμματιστική, συνδυάζοντας με τον καλύτερο τρόπο τόσο την πληροφορική όσο και την μηχανική.

Στα πλαίσια αυτά και με τη χρήση ανοιχτών τεχνολογιών, λαμβάνει χώρα ο Πανελλήνιος διαγωνισμός

Εκπαιδευτικής Ρομποτικής & Physical Computing Ανοιχτών Τεχνολογιών,

στον οποίο μπορούν να λάβουν μέρος ομάδες μαθητών σχολείων της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσια, Λύκεια και ΕΠΑΛ).

Επίσης, ο διαγωνισμός Bebras® (προφέρεται “Μπέμπρας” και σημαίνει “Κάστορας” στα Λιθουανικά) ξεκίνησε το 2003 ως ιδέα της Καθηγήτριας Valentina Dagiene του University of Vilnius της Λιθουανίας και υλοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2006.

Ο διαγωνισμός “Κάστορας” αποτελεί, σήμερα, μια διεθνή πρωτοβουλία της ομώνυμης κοινότητας (Bebras®), με σκοπό την προώθηση της Πληροφορικής (ή Επιστήμης των Υπολογιστών) και της Υπολογιστικής Σκέψης μεταξύ εκπαιδευτικών, μαθητών και μαθητριών όλων των ηλικιών.

Διοργανώνεται σε σχολεία, με χρήση υπολογιστών ή φορητών συσκευών, για διάφορες ηλικιακές ομάδες και υπό την επιτήρηση εκπαιδευτικών. Στον διαγωνισμό συμμετέχουν κάθε χρόνο χιλιάδες μαθητές και μαθήτριες, από 50 και πλέον χώρες.

Στην Ελλάδα ξεκινά η διοργάνωσή του το 2019, για πρώτη φορά, πιλοτικά, από το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Διδακτικής Μηχανικής (LTEE lab) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με τη συνεργασία πλήθους φορέων και εθελοντών.

Περισσότερες πληροφορίες στο Bebras Hellas.


Ο προγραμματισμός δεν είναι απλά μια δραστηριότητα.

Βοηθά τη γνωστική λειτουργία του ανθρώπου, μέσω της ανάπτυξης αλγοριθμικής – αναλυτικής & κριτικής σκέψης.

Προγραμματίζουμε διότι πολύ απλά … αυτό μας μαθαίνει το πως να σκεφτόμαστε.

«Βλέπουμε τις ιδέες της επιστήμης των υπολογιστών όχι μόνον ως
εργαλεία εξήγησης του τρόπου με τον οποίο μαθαίνουν και
σκέπτονται στην πραγματικότητα οι άνθρωποι, αλλά επίσης ως
εργαλεία αλλαγής που θα μπορούσαν να αλλάξουν και πιθανό
να βελτιώσουν τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν και
σκέπτονται οι άνθρωποι.»

S. Papert

«Δώστε περισσότερη έμφαση στη διαδικασία, παρά στη στατική γνώση, είναι ο
μόνος στόχος που έχει νόημα στην εκπαίδευση του μέλλοντος.»

Rogers

«You can’t teach people everything they need to know. The best you can do is position them where they can find what they need to know when they need to know it.»

S. Papert

«The reason most kids don’t like school is not that the work is too hard, but that it
is utterly boring»

S. Papert