Σύγκριση Αριθμών

Σύγκριση Αριθμών

http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=109&t=30104 Άσκηση 2Να συγκριθούν οι αριθμοί...

Να βρεθούν τα άγνωστα ψηφία

Να βρεθούν τα άγνωστα ψηφία

  ΑΣΚΗΣΗ 4:   Να βρεθούν τα ψηφία , αν γνωρίζουμε ότι ο αριθμός διαιρείται με το , με το και...

Επτάδες φυσικών αριθμών

Επτάδες φυσικών αριθμών

Να αποδειχθεί ότι σε οποιαδήποτε επτάδα φυσικών αριθμών μικρότερων του 126, μπορούμε να βρούμε...

Άσκηση ΔΦ4

Να εξετάσετε αν υπάρχουν θετικοί ακέραιοι x,y,zτέτοιοι ώστε να ισχύει: 5x+6y=3·9z...

Άσκηση AN5

Αν x,y,z>0 x,y,z > 0 , να αποδείξετε ότι: x2+z2y+y2+x2z+z2+y2x≥2(x+y+z) \frac{x^2...

ΑΝ6 - Ανισότητα Nesbitt

Για κάθε a,b,c>0 a,b,c>0 να αποδειχθεί ότι: ab+c+bc+a+cb+a≥32 \frac{a}{b+c} +...

Ανισότητα Αναδιάταξης

Ανισότητα αναδιάταξης (Rearrangement inequality) Η ανισότητα αναδιάταξης αποτελεί φυσιολογική...

Πλήθος διαγωνίων κυρτού πολυγώνου

Σε ένα κυρτό πολύγωνο με n n πλευρές να βρεθεί το πλήθος των διαγωνίων του, ως συνάρτηση του n...

ΣΥ7 - Συστήματα αλγεβρικών εξισώσεων

Να λυθεί στους πραγματικούς το σύστημα: x2=y3-3y2+2y x^2=y^3-3y^2+2y ,  y2=x3-3x2+2x...

 • Σύγκριση Αριθμών

  Σύγκριση Αριθμών

  Tuesday, 14 April 2015 20:44
 • Να βρεθούν τα άγνωστα ψηφία

  Να βρεθούν τα άγνωστα ψηφία

  Tuesday, 14 April 2015 21:17
 • Επτάδες φυσικών αριθμών

  Επτάδες φυσικών αριθμών

  Wednesday, 15 April 2015 23:54
 • Άσκηση ΔΦ4

  Friday, 17 April 2015 10:57
 • Άσκηση AN5

  Friday, 17 April 2015 11:11
 • ΑΝ6 - Ανισότητα Nesbitt

  Saturday, 18 April 2015 18:24
 • Ανισότητα Αναδιάταξης

  Saturday, 18 April 2015 18:47
 • Πλήθος διαγωνίων κυρτού πολυγώνου

  Thursday, 23 April 2015 01:30
 • ΣΥ7 - Συστήματα αλγεβρικών εξισώσεων

  Saturday, 09 May 2015 18:56

Πλήρεις σελίδες παρουσίασης Beamer-Latex

Φτιάξαμε την παρουσίασή μας σε latex με χρήση του πακέτου beamer και επιθυμούμε να τυπώσουμε το pdf, αλλά προφανώς όχι όλη την παρουσίαση, αλλά τις πλήρεις διαφάνειες κάθε φορά όπου θα κάνουμε και τις σημειώσεις μας για την ομιλία μας.

Αυτό μπορεί να γίνει εύκολα με την επιλογή handout του πακέτου beamer, προσθέτοντας την εξής εντολή στην αρχή :

 

\documentclass[12pt,handout]{beamer}

 

Για να βάλουμε τώρα περισσότερες από μία διαφάνειες στην ίδια σελίδα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το πακέτο pdfpages. Φτιάχνουμε ένα αρχείο LaTex χρησιμοποιώντας αυτό το πακέτο με μία και μόνη γραμμή :

\documentclass{article}
\usepackage{pdfpages}

\begin{document}

\includepdf[%landscape, %Οριζόντιος προσανατολισμός, αλλιώς κατακόρυφος.
%pages={3,{},8-11,15}, %Ποιες σελίδες θα τυπωθούν
pages={-}, %για εκτύπωση όλων των σελίδων
nup=2x2 , %πόσες διαφάνειες ανά σελίδα.
delta=100 200 % delta κενοχ κενόψ μεταξύ των διαφανειών.
]
{notes.pdf} %Το αρχείο που περιέχει την παρουσίαση με πλήρεις διαφάνειες.


% Για πολλαπλά αρχεία :
%\includepdfmerge[nup=1x3, landscape, linktodoc]
%{doc1.pdf, doc2.pdf, doc3.pdf}

\end{document}

όπου το αρχείο notes.pdf είναι το αρχείο που φτιάξαμε ως handout στο προηγούμενο βήμα.

Στις επιλογές του πακέτου μπορούμε να βάλουμε τον προσανατολισμό : landscape ή όχι, το πλήθος των διαφανειών κατά μήκος και πλάτος.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Add comment


Security code
Refresh