Σύγκριση Αριθμών

Σύγκριση Αριθμών

http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=109&t=30104 Άσκηση 2Να συγκριθούν οι αριθμοί...

Να βρεθούν τα άγνωστα ψηφία

Να βρεθούν τα άγνωστα ψηφία

  ΑΣΚΗΣΗ 4:   Να βρεθούν τα ψηφία , αν γνωρίζουμε ότι ο αριθμός διαιρείται με το , με το και...

Επτάδες φυσικών αριθμών

Επτάδες φυσικών αριθμών

Να αποδειχθεί ότι σε οποιαδήποτε επτάδα φυσικών αριθμών μικρότερων του 126, μπορούμε να βρούμε...

Άσκηση ΔΦ4

Να εξετάσετε αν υπάρχουν θετικοί ακέραιοι x,y,zτέτοιοι ώστε να ισχύει: 5x+6y=3·9z...

Άσκηση AN5

Αν x,y,z>0 x,y,z > 0 , να αποδείξετε ότι: x2+z2y+y2+x2z+z2+y2x≥2(x+y+z) \frac{x^2...

ΑΝ6 - Ανισότητα Nesbitt

Για κάθε a,b,c>0 a,b,c>0 να αποδειχθεί ότι: ab+c+bc+a+cb+a≥32 \frac{a}{b+c} +...

Ανισότητα Αναδιάταξης

Ανισότητα αναδιάταξης (Rearrangement inequality) Η ανισότητα αναδιάταξης αποτελεί φυσιολογική...

Πλήθος διαγωνίων κυρτού πολυγώνου

Σε ένα κυρτό πολύγωνο με n n πλευρές να βρεθεί το πλήθος των διαγωνίων του, ως συνάρτηση του n...

ΣΥ7 - Συστήματα αλγεβρικών εξισώσεων

Να λυθεί στους πραγματικούς το σύστημα: x2=y3-3y2+2y x^2=y^3-3y^2+2y ,  y2=x3-3x2+2x...

 • Σύγκριση Αριθμών

  Σύγκριση Αριθμών

  Tuesday, 14 April 2015 20:44
 • Να βρεθούν τα άγνωστα ψηφία

  Να βρεθούν τα άγνωστα ψηφία

  Tuesday, 14 April 2015 21:17
 • Επτάδες φυσικών αριθμών

  Επτάδες φυσικών αριθμών

  Wednesday, 15 April 2015 23:54
 • Άσκηση ΔΦ4

  Friday, 17 April 2015 10:57
 • Άσκηση AN5

  Friday, 17 April 2015 11:11
 • ΑΝ6 - Ανισότητα Nesbitt

  Saturday, 18 April 2015 18:24
 • Ανισότητα Αναδιάταξης

  Saturday, 18 April 2015 18:47
 • Πλήθος διαγωνίων κυρτού πολυγώνου

  Thursday, 23 April 2015 01:30
 • ΣΥ7 - Συστήματα αλγεβρικών εξισώσεων

  Saturday, 09 May 2015 18:56

Συγχρονισμός ημερολογίου gmail και thunderbird

Using Lightning with Google Calendar

This article describes how to use Google calendars together with Lightning. You can use Google calendars in two ways. You can have read-only access to public calendars or you can use a bi-directional calendar, with both read and write-access.

Read access

If you only need read-access to a Google calendar, you can use the link of the public ICS file which is provided by Google, as indicated on this Google Help article: View from other applications

Read and write access

Downloading Provider for Google Calendar

If you need both read and write access to your calendar, you need to install the Provider for Google Calendar from addons.mozilla.org.

 1. Open the Provider for Google Calendar addon website.
 2. Download the file by right-clicking on the Download now link and choosing Save as.

Installing and configuring the add-on

 1. To install the add-on, select the Tools menu from the Thunderbird menu bar and click the Add-ons menu item.
 2. In the Add-ons window, click the Install... button and select to the downloaded file. Click the Open button to install the extension.

To access your calendar data, you need to retrieve your private XML URL from the Google Calendar UI. Follow these steps:

 1. Open your Google Calendar by going to the Google calendar website.
 2. Select Settings from the top and choose Calendar settings.
 3. Select the Calendars link at the top of the settings page. A list of Google calendars is displayed.
 4. Click on the Calendar you would like to use in Lightning.
 5. On the Calendar details page of your calendar, scroll down until you see Calendar address and Private address.
 6. Right-click the XML button of one of the two options and select Copy link location.

Note that the provider does not directly use your private url. The Calendar is still accessible when you reset your private url. You may now use this url as the Location in the new remote calendar wizard.

The private link will look something like: http://www.google.com/calendar/feeds/username%40gmail.com/private-1ba218e6a25bfc32b25a4eb3f9ee6d96/basic. Be sure not to use the ics-link but the XML-link!

Importing the calendar into Lightning

To import the calendar into Lightning, please follow these steps:

 1. Go to the File menu at the top of the Thunderbird window and select New. From the sub menu select Calendar.
 2. Once the wizard opened, select On the network from the available options and click Next.
 3. Choose Google Calendar from the available types of calendars and paste or enter the URL to your calendar. Click Next.
 4. In this pane, you can select a name and a colour for the Google Calendar. Click Next to continue.
 5. Now, a popup appears in which you have to enter your GMail username (with or without the @gmail.com part) and password and choose wether you want Lightning to save your password. Once you click Next, Lightning creates the calendar and provides you with two-way access to the google-calendar.

There's still some limitations with using the google-calendar, please see the GData provider page on wiki.mozilla.org.

Add comment


Security code
Refresh