Στο μέρος αυτό θα βρείτε σκέψεις, ρήσεις και αποφθέγματα μεγάλων μαθηματικών, αλλά και ανθρώπων του πνεύματος και της τέχνης.

Σε λίγες γραμμές αποτυπώνουν σημαντικές αλήθειες που πολλές φορές χρειάζεται να αναπτυχθεί μία έκθεση που θα περιέχει επιχειρήματα, παραδείγματα και συμπεράσματα για να τεκμηριωθούν διάφορες σκέψεις.

Σε κάποιους από αυτούς τους στοχασμούς, όπως είναι φυσικό, υπάρχει ένα είδος υπερβολής προκειμένου να δοθεί έμφαση στη σκέψη, να εστιάσουμε τη προσοχή μας σε πλευρές του θέματος που αξίζει να τις δούμε από άλλη οπτική γωνία.

Σε κάποια αμφιλεγόμενα  ζητήματα, αξίζει να παρακολουθήσουμε τις σκέψεις του γράφοντα γιατί το πιθανότερο είναι να δούμε μια διαφορετική προσέγγιση του θέματος και να αναγνωρίσουμε αλήθειες που προηγούμενα δεν βλέπαμε.

Στράτης  Αντωνέας

Μαθηματικός
Επικοινωνία  : strantoneas@gmail.com
Στοχασμοί