Η ανάπτυξη των μαθηματικών είναι άμεσα συνδεδεμένη με την εξέλιξη του ανθρώπινου πολιτισμού. Αυτό απεικονίζεται χαρακτηριστικά στα ποικίλα έργα τέχνης που δημιουργήθηκαν ανά τους αιώνες.

Μερικά χαρακτηριστικά τέτοια έργα μπορείτε να δείτε σε αυτές τις σελίδες.
Στράτης  Αντωνέας

Μαθηματικός
Επικοινωνία  : strantoneas@gmail.com
Τέχνη