Από τις συνδέσεις στο αριστερό μέρος μπορείτε να πλοηγηθείτε σε ιστοσελίδες οι οποίες περιέχουν εκπαιδευτικό υλικό.

Ένα μέρος από αυτό αναφέρεται στην ύλη που διδάσκεται στο Γυμνάσιο και το Λύκειο και δημιουργήθηκε όλα τα χρόνια της διαδασκαλίας μου στις διάφορες τάξεις και το χρησιμοποιώ βοηθητικά στο σχολικό βιβλίο.

Στράτης  Αντωνέας

Μαθηματικός
Επικοινωνία  : strantoneas@gmail.com
Έγγραφα