Στράτης  Αντωνέας

Μαθηματικός
Επικοινωνία  : strantoneas@gmail.com
Απόψεις
Υπάρχουν πολλά ερωτήματα που έχουμε και θα θέλαμε να μάθουμε τις απόψεις άλλων πάνω σε αυτά. Ειδικά θα θέλαμε να πληροφορηθούμε τη γνώμη μεγάλων μαθηματικών, οι οποίοι έχουν αναφερθεί σε διάφορες πλευρές των μαθηματικών, όπως για παράδειγμα ο τρόπος διδασκαλίας τους, η ιστορική εξέλιξή τους, η μελέτη και οι μέθοδοι επίλυσης προβλημάτων, η σχέση μεταξύ διαφόρων κλάδων κ.λ.π.