SV4KM

 

Χρήσιμα Προγράμματα για Ραδιοερασιτέχνες

Drop Down Menu

 

Επικοινωνία με την 'Ενωση Ραδιοερασιτεχνών Τρικάλων

 

 

 

Ραδιοερασιτέχνες Ν. Τρικάλων

Από το 1969 υπάρχουν Ραδιοερασιτέχνες στη πόλη μας μέλη της  Ένωσης Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών με έδρα την Αθήνα. Από το 1977 που άρχισαν επίσημα πλέον οι εξετάσεις για την απόκτηση Πτυχίου Ραδιοερασιτέχνου από το Υπουργείο Συγκοινωνιών, έχουμε 19  Χαραχτηριστικά. Σήμερα, μόνο οι παρακάτω συνάδελφοι ασχολούνται με το χόμπυ μας στην περιοχή των Τρικάλων.

α/α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΧΑΡΑΧΤ.

1

Γουλιώτης

Γιώργος

SV4KM

2

Παπαβασιλείου

Αντώνης

SV4OB

3 Λασπάς

Βασίλης

SV4QY

4 Λαλιάς

Γιώργος

SV4BPG

5 Μυλωνάς

Χρήστος

SV4CEM

6 Πατσιάς

Αχιλλέας

SV4CEN

7 Κουτσιβέτας

Σάκης

SV4CEO

8 Πήχος

Βασίλης

SV4CZC

9 Πατέρας

Κωνσταντίνος

SV4CZD

10 Γουλιώτη

Λένα

SV4EAA

11 Ζαούτσος

Στέφανος

SV4EAD

O Πίνακας αυτός αναφέρεται για Ραδιοερασιτέχνες μέχρι το 2003

Το Καλοκαίρι του 2003 οι Ραδιοερασιτέχνες της πόλης μας, μετά από πρόταση συναδέλφων,  αποφάσισαν την ίδρυση τοπικού συλλόγου με την Επωνυμία: ΕΝΩΣΗ  ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ  ΤΡΙΚΑΛΩΝ.

H Ένωσή μας,  αναγνωρίστηκε με την υπ. αριθ, 292/21-11-2003 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρικάλων και καταχωρήθηκε στο βιβλίο αναγνωρισμένων Σωματείων με αύξοντα αριθμό 4/2004 και αριθμό Γενικού Μητρώου 1223/2004.

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ που εξελέγη  είναι  οι παρακάτω συνάδελφοι:

ΤΙΤΛΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

Δ/ΝΣΗ

ΧΑΡΑΧΤ.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ    

   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Παπαβασιλείου

    Αντώνης

Ομήρου 9,         421 00  ΤΡΙΚΑΛΑ

SV4OB

24310-29.735

   ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Πήχος

    Βασίλης

Πλάτωνος 14,     421 00  ΤΡΙΚΑΛΑ

SV4CZC

24310-37.301

   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γουλιώτης

  Γιώργος

Σικελιανού 10     421 00  ΤΡΙΚΑΛΑ

SV4KM

24310-22.930

   ΤΑΜΙΑΣ

Πατσιάς

  Αχιλλέας

Αγαρίστης τέρμ,  421 00  ΤΡΙΚΑΛΑ

SV4CEN

24310-20.039

   ΜΕΛΟΣ

Μυλωνάς

  Χρήστος

Aθ. Μικρού 32,   421 00  ΤΡΙΚΑΛΑ

SV4CEM

24310-75.945

 


17-11-2004 Αδελφοποίηση Τρικάλων με Amberg Γερμανίας και Toucson Αριζόνας ΗΠΑ.

 

Από το καλοκαίρι και ιδιαίτερα μετά την επίσκεψη πολλών συμπολιτών μας στην Αmberg οι συνάδελφοι ραδιοερασιτέχνες της πόλης αυτής ζήτησαν να έρθουν σε επικοινωνία με την αντίστοιχη Ραδιοερασιτεχνική Ομάδα των Τρικάλων. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Δημήτρης Παπαστεργίου-(Δημήτρη, στις επόμενες εξετάσεις πρέπει να λάβεις μέρος για απόκτηση Χαραχτηριστικού)- μας έφερε σε επαφή με την αντίστοιχη ομάδα της Amberg και στις 17-11-2004 πραγματοποιήθηκε η πρώτη επικοινωνία με τον Manfred Haisel (DL4RCJ)  από το Δημαρχείο Τρικάλων, παρουσία του Αντιδημάρχου Ζολώτα

Για την επικοινωνία αυτή βοήθησαν ο Οδ.  Ράπτης που είχε αναλάβει την αλληλογραφία και η Ελένη Καραμπούλα με την μετάφρασή της στα Γερμανικά..

Η επικοινωνία έγινε με φορητό  Πομποδέκτη VHF Yaesu V7  μέσω του του αναμεταδότη R-3 των Τρικάλων που είναι συνδεδεμένος με το ECHOLINK

Με τον φίλο μας τον Μάνφρεντ αποφασίσαμε να κάνουμε μία άλλη επικοινωνία από το Δημαρχείο Τρικάλων και το Δημαρχείο της Amberg με εγκαταστάσεις hf, vhf, .uhf , ECHOLINK  και ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών των δύο πόλεων.

Η διεύθυνση της ιστοσελίδας του Manfred είναι:

Manfred Heisel, DL4RCJ:  http://www.dl4rcf.de/funker.htm

 

Mε το τέλος της επικοινωνίας με την Amberg, ακούσαμε να μας καλεί από την περιοχή της TUCSON που βρίσκεται στην Αριζόνα των ΗΠΑ ο Έλληνας ομογενής Δημήτρης Τσαλαμπούνης KD7FMC. O  Αντιδήμαρχος μας γνώρισε ότι και με την πόλη αυτή τα Τρίκαλα έχουν κάνει αδελφοποίηση και μας ανάφερε για ένα δραστήριο Ιερέα που υπάρχει στην ΤUCSON και για την εκκλησία του Αγίου Δημητρίου.

Ο Φίλος μας ο Δημήτρης, που μας βοηθάει πολύ σε μια άλλη εργασία που κάνουμε στο Δημοτικό Σχολείο Πλατάνου, προσφέρθηκε να μας βοηθήσει και για μια παρόμοια επικοινωνία με την Tucson...

 

  • Απόκτηση Πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη

1. Οι υποψήφιοι προκειμένου να συμμετάσχουν στις εξετάσεις για απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη κατηγορίας «1» η «2» πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α. Να είναι πολίτες Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης η του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ελβετία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία). Εφόσον είναι πολίτες άλλων χωρών, να διαθέτουν άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα.

β. Κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης συμμετοχής τους στις εξετάσεις, να έχουν συμπληρωμένο το 12ο έτος της ηλικίας τους για την «κατηγορία 2» η το 16ο έτος της ηλικίας τους για την «κατηγορία 1».

2. Οι εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη διενεργούνται δυο φορές το χρόνο κατά τους μήνες Απρίλιο η Μάιο και Σεπτέμβριο η Οκτώβριο. Οι εξετάσεις προκηρύσσονται με απόφαση του οικείου Νομάρχη. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι απαραίτητες λεπτομέρειες (πόλη, κτίρια, ημερομηνίες, ώρες διάρκεια εξετάσεων κλπ) και η ημερομηνία λήξης της περιόδου υποβολής των αιτήσεων. Η προκήρυξη δημοσιοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο για την πληρέστερη πληροφόρηση των ενδιαφερομένων.

3. Οποίος επιθυμεί να μετάσχει στις εξετάσεις, υποβάλλει στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης όπου βρίσκεται η μόνιμη κατοικία του τα εξής δικαιολογητικά :

α. Αίτηση

β. Πιστοποιητικό γεννήσεως ή φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου.

γ. Σε περιπτώσεις υπηκόων άλλων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, αποδεικτικά έγγραφα που σχετίζονται με την υπηκοότητα τους και την μόνιμη διαμονή τους.

δ. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει αφαιρεθεί η άδεια ερασιτεχνικού σταθμού ασυρμάτου και του τόπου της μονίμου κατοικίας του.

ε. Αντίγραφο πτυχίου ραδιοερασιτέχνη «κατηγορίας 2» εφόσον υπάρχει.

ζ. Προβλεπόμενο παράβολο.

Τουλάχιστον πέντε εργάσιμες (5) ημέρες πριν αρχίσουν οι εξετάσεις, δημοσιεύεται ή αναρτάται στις αρμόδιες υπηρεσίες, πίνακας με τα ονόματα των υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στις εξετάσεις.

Τα άτομα με ειδικές ανάγκες εξετάζονται σε εύκολα προσβάσιμους χώρους και με ειδικό τρόπο, ανάλογα με την μορφή αναπηρίας τους, κατά την κρίση της εξεταστικής επιτροπής και σε συνεννόηση με τους άμεσα ενδιαφερόμενους.

Οι υπηρεσίες μεταφορών και επικοινωνιών των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων της ίδιας περιφέρειας μπορούν να αναθέτουν σε μια από αυτές τη διενέργεια των εξετάσεων.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κεντρική σελίδα ] Ραδιοερασιτεχνισμός ] Ομάδες Έκτακτης Ανάγκης ] [ Έν. Ραδ. Τρικάλων ] Ραδιοερασιτεχνικά ] Κάρτες QSL ] Φωτογραφίες ] Εισαγωγή στο Ραδ. ] Links Trikala-Meteora ] HAM Links ] Downloands ] Repeater-Link Τρικάλων ] Jamboree 2006 ] Repeater-Echo Link ]