Θεόδουλος Λιοντάκης

Δάσκαλος Πληροφορικής ΠΕ86

Στατιστικά

Εμφανίσεις Άρθρων
16812

Fixed point arithmetic support was added to the Tiny Basic for Lion System  (10/5/2017).

I used 16.16 number representation because this format was easier to embed in Tiny Basic. 

Fixed point multiply and divide routines where added in system rom as software interrupts INT 5, A0=0 and 1.

Function int(), round(), cos(), sin(),sqrt() were added to tiny basic. Functions ln(), exp() to be implemented.