Θεόδουλος Λιοντάκης

Δάσκαλος Πληροφορικής ΠΕ86

Στατιστικά

Εμφανίσεις Άρθρων
16606

I moved the project to EP4CE6E22C8N  Cyclone IV chip

So now my CPU has 4 registers A0 to A3,  2 auxiliary registers B0 to B1.

The system has 8K ROM, 16K RAM and 8K video ram

and the video controller supports 300X208 pixels, 50x26 characters

 Calculator Demo

I started writing a short CPU function and instructions description here.