ΑΠΟ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Σας γνωρίζουμε ότι η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕΤ Σερρών διοργανώνουν σε συνεργασία με το Τμήμα Στ΄ Μελετών της Διεύθυνσης Σ.Ε.Π.Ε.Δ του Υπουργείου Παιδείας και το Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πληροφορικής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής με θέμα «Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση ? Το ψηφιακό σχολείο».

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 7, 8 και 9 Μαΐου 2010 στην πόλη των Σερρών  και μπορούν  να συμμετάσχουν, εφόσον το επιθυμούν:


1)    Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ19 ? 20

2)    Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων και οι Προϊστάμενοι των Γραφείων Δευτεροβάθμιας   Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ 19-20

3)    Οι Σχολικοί Σύμβουλοι Πληροφορικής

4)    Οι Υπεύθυνοι των  ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕΤ

5)    Οι Τεχνικοί Υπεύθυνοι των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕΤ

6)    Δέκα (10) μέλη της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής, τα οποία προτείνονται από την Π.Ε.ΚΑ.Π

7)    Δύο (2) εκπαιδευτικοί, κλάδου ΠΕ 19-20, ανά Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπ/σης της χώρας.

Οι εκπαιδευτικοί που θα παρακολουθήσουν το Συνέδριο θα επιλεγούν με κλήρωση, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι είναι περισσότεροι, η οποία θα διενεργηθεί στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων παρακαλούνται να διευκολύνουν τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Συνέδριο, αναδιαμορφώνοντας το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Σχολικής Μονάδας, ώστε να μην παρακωλύεται η εκπαιδευτική διαδικασία και, στη συνέχεια, αναπληρώνοντας τις ώρες διδασκαλίας που έχουν χαθεί (22143/Γ2/21-2-2008 Υ.Α.).

Η δαπάνη οδοιπορικών εξόδων και διαμονής καθώς και η εκτός έδρας αποζημίωση των συμμετεχόντων (μέχρι 5 ημέρες κατά περίπτωση) θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0711 του φορέα 185 (για τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης και τους Προϊσταμένους Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης και τους Σχολικούς Συμβούλους) και του φορέα 182 (για τους υπόλοιπους συμμετέχοντες) των περιφερειακών υπηρεσιών.

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες του Νομού Σερρών θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας πρέπει να στείλουν στο Υπουργείο Παιδείας (Δ/νση Σπουδών Δ/θμιας Εκπ/σης, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι) τα ονόματα των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών, το αργότερο μέχρι τις 20-03-2010, προκειμένου να εκδοθεί η σχετική απόφαση.

Παρακαλούνται οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να ενημερώσουν εγγράφως το Υπουργείο Παιδείας για οποιαδήποτε αλλαγή των ονομάτων των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών το αργότερο μέχρι τις 20-04-2010.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις ιστοσελίδες www.pekap.gr, http://pdkap.sch.gr (e-mail: pekap@pekap.gr )

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΛΑΪΔΗΣ

Εσωτ. Διανομή

Γρ. Γεν. Γραμματέα

Δ/νση Σπουδών  Δ.Ε. Τμήμα Α΄

Δ/νση ΣΕΠΕΔ

Κάντε ένα σχόλιο

Πρέπει να έχετε συνδεθεί για να αφήσετε σχόλιο. Σύνδεση »

Blog created by Maria Samiou