Η Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Δωδεκανήσου σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου και άλλες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και με την υποστήριξη του Ε.Α.Ι.Τ.Υ., διοργανώνει σεμινάριο με θέμα «Αξιοποίηση τεχνικών ασύγχρονης και εξ? αποστάσεως διδασκαλίας μέσα από το περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης moodle». Το παραπάνω σεμινάριο πραγματοποιήθηκε κατά τα προηγούμενα έτη στους νομούς Ηλείας, Αρκαδίας και Δωδεκανήσου, ενώ παρουσιάστηκε σε Διημερίδες και Συνέδρια που διοργανώθηκαν υπό την αιγίδα του ΥΠΕΠΘ και κίνησε το ενδιαφέρον πολλών εκπαιδευτικών.

Αντικείμενο και στόχοι του σεμιναρίου είναι:

  • η εξοικείωση και η εξάσκηση των εκπαιδευτικών με μεθόδους και τεχνικές ασύγχρονης και εξ? αποστάσεως διδασκαλίας, όπως είναι η κατασκευή ηλεκτρονικών μαθημάτων με το δημοφιλές περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης/διδασκαλίας moodle
  • η δημιουργία και χρήση απλών εκπαιδευτικών παιχνιδιών στη διδασκαλία
  • η εκμάθηση και χρήση ελεύθερου και ανοιχτού λογισμικού γενικού σκοπού για ποικίλες εφαρμογές χρήσιμες για τους εκπαιδευτικούς, όπως είναι οι παρουσιάσεις, η επεξεργασία ήχου και εικόνας κ.ά.
  • η γνωριμία και χρήση ποικίλων διαδικτυακών εφαρμογών/εργαλείων που υποστηρίζονται από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) και είναι διαθέσιμα στους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, όπως είναι η δημιουργία ιστολογίου (blog), wiki, η κατασκευή ιστοσελίδων, γκαλερί φωτογραφιών κ.ά.

Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι ένα πλήρες ημερολογιακό εξάμηνο, από τα τέλη Νοεμβρίου 2010 έως τα τέλη Μαΐου 2011. Θα υλοποιηθεί με τη «μεικτή» μέθοδο διδασκαλίας, συνδυάζοντας 5 δια ζώσης εκπαιδευτικές συναντήσεις και 26 εβδομάδες εκπαίδευσης από απόσταση με χρήση υπολογιστή. Την τρέχουσα χρονιά θα δημιουργηθούν 2 τμήματα (εφόσον προκύψει ο αναγκαίος αριθμός επιμορφούμενων), ένα στη Ρόδο και ένα στην Κω. Οι 5 δια ζώσης συναντήσεις θα γίνουν στο 7ο Γυμνάσιο Ρόδου για τη Ρόδο και στο 2ο Γενικό Λύκειο Κω για την Κω. Το χρονοδιάγραμμα των 5 αυτών συναντήσεων εμφανίζεται στον πίνακα που ακολουθεί.

Εβδομάδα Ώρες 7ο Γυμνάσιο Ρόδου και 2ο Γενικό Λύκειο Κω
1 15:00 ? 19:00 Δευτέρα 29/11/2010
4 15:00 ? 19:00 Δευτέρα 20/12/2010
11 15:00 ? 19:00 Δευτέρα 7/2/2011
18 15:00 ? 19:00 Δευτέρα 28/3/2011
24 15:00 ? 19:00 Δευτέρα 9/5/2011

Για κάθε μία από τις 26 εβδομάδες εκπαίδευσης, οι εκπαιδευόμενοι θα χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και την πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης moodle για την  πρόσβαση στο εβδομαδιαίο εκπαιδευτικό τους υλικό και την υλοποίηση ορισμένων ασκήσεων εμπέδωσης. Τις ασκήσεις αυτές θα στέλνουν ηλεκτρονικά (μέσω διαδικτύου) για βαθμολόγηση. Ο μέσος όρος του χρόνου που απαιτείται για μελέτη και εμπέδωση εκτιμάται πως είναι 2-3 ώρες ανά εβδομάδα. Κατά συνέπεια, κρίνονται απαραίτητα για τη συμμετοχή στο σεμινάριο:

  • η δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, κατά προτίμηση από το σπίτι
  • η προϋπάρχουσα εξοικείωση με τη χρήση υπολογιστή και την πλοήγηση στο διαδίκτυο

Το σεμινάριο απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στη Δωδεκάνησο υποστηρίζεται εκπαιδευτικά και βαθμολογικά, σε εθελοντική βάση, από 4 εκπαιδευτικούς πληροφορικής και 3 άλλων ειδικοτήτων. Το κάθε ένα από τα 2 τμήματα θα αποτελείται από 15 εκπαιδευτικούς. Σε περίπτωση περισσότερων αιτήσεων, οι εκπαιδευόμενοι θα επιλεγούν με κλήρωση. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://e-learning.ilei.sch.gr/aitisi/ από 15/11/2010 έως και 22/11/2010. Στην πρώτη δια ζώσης συνάντηση θα δοθούν 2 CD/DVD με το λογισμικό που θα χρησιμοποιηθεί στο σεμινάριο Για την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου και τη χορήγηση αντίστοιχης βεβαίωσης απαιτείται είτε

  • η ολοκλήρωση του 70% των ασκήσεων εμπέδωσης και η συμμετοχή σε 4 από τις 5 δια ζώσης συναντήσεις είτε
  • η ολοκλήρωση του 85% των ασκήσεων εμπέδωσης και η συμμετοχή σε 3 από τις 5 δια ζώσης συναντήσεις
Κάντε ένα σχόλιο

Πρέπει να έχετε συνδεθεί για να αφήσετε σχόλιο. Σύνδεση »

Blog created by Maria Samiou