Μετά την ανακοίνωση της πρότασης του Υπουργείου για το Νέο Λύκειο και με βάση τον Συγκριτικό Πίνακα που ακολουθεί αυτό το κείμενο, επισημαίνω κάποια πράγματα πρώτης ματιάς, που έχουν να κάνουν με την πολυσυζητημένη θέση της Πληροφορικής στο Νέο Λύκειο. Διευκρινίζω ότι αναφέρομαι μόνο στη «θέση» των μαθημάτων και των ωρών πληροφορικής στην πρόταση και όχι στην πρόταση συνολικά. Για να διαμορφώσουμε μια συνολική κρίση θα πρέπει να ξεφύγουμε από την αποσπασματική οπτική του «κερδίζω-χάνω» του κάθε κλάδου. Χρειάζεται να συνυπολογίσουμε τις προτάσεις για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, τις διατιθέμενες υποδομές (πχ εργαστήρια) και θεσμούς (πχ διάρκεια διδακτικής ώρας) και βεβαίως το κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο έρχονται αυτές οι προτάσεις.

Μιλώντας λοιπόν για τις ώρες Πληροφορικής, μπορούμε να δούμε τα εξής:

  1. Στην πραγματικότητα ενοποιείται η θετική και η τεχνολογική κατεύθυνση (την ονομάζει Α) και δίνεται η δυνατότητα εσωτερικής επιλογής μέσα στην κατεύθυνση, ανάμεσα σε Βιολογία και Επιστήμη Υπολογιστών. Κατά τη γνώμη μου είναι λογικό ότι θα επιλέξουν την Επιστήμη Υπολογιστών οι μαθητές που ενδιαφέρονται για Πολυτεχνεία και Φυσικομαθηματικές σχολές και εν γένει αυτοί που δεν  ενδιαφέρονται για Ιατρικές, Βιολογίες κλπ και οι οποίοι μέχρι τώρα δεν πήγαιναν όλοι στην Τεχνολογική κατεύθυνση. Αυτοί θεωρώ ότι θα είναι και ο κύριος όγκος του συνόλου των μαθητών της Α κατεύθυνσης.
  2. Ειδικά στη Γ τάξη, όπου οι κατευθύνσεις γίνονται 3, δημιουργώντας μια «οικονομική» κατεύθυνση, την ΑΒ, δίνει και εκεί ένα μάθημα κατεύθυνσης 3ωρο όπως φαίνεται στους πίνακες.
  3. Στην Α τάξη δεν υπάρχουν ώρες πληροφορικής.
  4. Υποθέτοντας πως οι ώρες του «Επιστήμη Υπολογιστών» θα είναι κυρίως προγραμματισμός τότε έχουμε 6 υποχρεωτικές (4 στη Γ και 2 στη Β τάξη) + 4 επιλογής (2 στην Β και 2 στη Γ τάξη) = 10 ώρες προγραμματισμού σε σχέση με τις ως τώρα 2 του ΑΕΠΠ.
  5. Περνάμε από μαθήματα επιλογής μη βαθμολογούμενα,  σε επιλεγόμενα ιδιαίτερης βαρύτητας, όπου καλούμαστε να εκπληρώσουμε υψηλότερους στόχους σε σχέση με την ως τώρα διδασκαλία δεξιοτήτων. Ο πήχης ανεβαίνει ως προς το περιεχόμενο και επομένως ως προς τις διδακτικές απαιτήσεις και εμείς καλούμαστε να ανταποκριθούμε σε «προκλήσεις» που ξεφεύγουν από τις κλασσικές εργαλειακές εφαρμογές της επεξεργασίας κειμένου, των παρουσιάσεων ή των λογιστικών φύλλων και να περάσουμε σε θέματα που αφορούν ουσιαστικά το επιστημονικό μας αντικείμενο, έτσι όπως τουλάχιστον φαίνεται από τους τίτλους των μαθημάτων.

Ο καθένας μπορεί να κάνει τα δικά του σχόλια και να βγάλει τα συμπεράσματά του.

 

Τι ισχύει μέχρι τώρα Τι προτείνεται από το Υπουργείο
Α λυκείου Γενικής Παιδείας —– —–
Α λυκείου Επλογής Εφαρμογές Πληροφορικής 

(2 ώρες)

—–
Β λυκείου Κατεύθυνσης Τεχνολογία Επικοινωνιών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (2 ώρες) Επιστήμη Υπολογιστών 

Α κατεύθυνσης

(2 ώρες)

Β λυκείου Επλογής Εφαρμογές Υπολογιστών 

(2 ώρες)

Εμβάθυνση στην ΕΥ  

(2 ώρες)

Και

Εφαρμογές Υπολογιστών

(2 ώρες)

Γ λυκείου Κατεύθυνσης ΑΕΠΠ Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 

(2 ώρες)

Επιστήμη Υπολογιστών  

Α κατεύθυνσης

(4 ώρες)

και

Εφαρμογές Πληροφορικής

ΑΒ κατεύθυνσης

(3 ώρες)

Γ λυκείου Επλογής Εφαρμογές Υπολογιστών ή Πολυμέσα κλπ 

(2 ώρες)

Εμβάθυνση στην ΕΥ  

(2 ώρες)

Σύνολο 4 ώρες Κατεύθυνσης και 6 ώρες Επιλογής 9 ώρες κατεύθυνσης και 6 ώρες Επιλογής

 

Κάντε ένα σχόλιο

Πρέπει να έχετε συνδεθεί για να αφήσετε σχόλιο. Σύνδεση »

Blog created by Maria Samiou