Προκήρυξη Νέων Κύκλων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) για το Ακαδημαϊκό Έτος 2011-2012 του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς ανακοινώνει την έναρξη των νέων κύκλων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) για το Ακαδημαϊκό Έτος 2011-2012.

To Π.Μ.Σ. “Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα” απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) σε τρεις (3) κατευθύνσεις: (α) Ηλεκτρονική Μάθηση, (β) Ψηφιακές Επικοινωνίες και Δίκτυα, (γ) Δικτυοκεντρικά Συστήματα.

To Π.Μ.Σ. “Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων” απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) σε δύο (2) κατευθύνσεις: (α) Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων, (β) Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από τις 18 Απριλίου έως και τις 29 Μαΐου 2011 και μπορούν να ταχυδρομηθούν με συστημένη επιστολή που να φέρει εμπρόθεσμη ημερομηνία αποστολής ή να κατατεθούν στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Πληροφορίες σχετικά με την υποβολή αιτήσεων και λοιπό πληροφοριακό υλικό διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ds.unipi.gr.

Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Ανδρούτσου 150 (5ος όροφος, γραφείο 503), 18532, Πειραιάς

τηλ: 210 414.2773, email: ds_dsserv@unipi.gr ή ds_temsec@unipi.gr

(ώρες λειτουργίας 10:00 ? 18:00)

Κάντε ένα σχόλιο

Πρέπει να έχετε συνδεθεί για να αφήσετε σχόλιο. Σύνδεση »

Blog created by Maria Samiou