Η Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Δωδεκανήσου και το Κε.Πλη.Νε.Τ. Ν. Δωδεκανήσου σε συνεργασία με το Κε.Πλη.Νε.Τ. Ηλείας διοργανώνουν σεμινάριο με θέμα ?Αξιοποίηση τεχνικών ασύγχρονης και εξ? αποστάσεως διδασκαλίας μέσα από το περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης moodle?. Το παραπάνω σεμινάριο διοργανώθηκε κατά τα δύο προηγούμενα έτη στο νομό Ηλείας, παρουσιάστηκε σε Διημερίδες που διοργανώθηκαν υπό την αιγίδα του ΥΠΕΠΘ και κίνησε το ενδιαφέρον πολλών εκπαιδευτικών.

Αντικείμενο και στόχοι του σεμιναρίου είναι:

  • η εξοικείωση και η εξάσκηση των εκπαιδευτικών με μεθόδους και τεχνικές ασύγχρονης και εξ? αποστάσεως διδασκαλίας, όπως είναι η κατασκευή ηλεκτρονικών μαθημάτων με το δημοφιλές περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης/διδασκαλίας moodle.
  • η δημιουργία και χρήση απλών εκπαιδευτικών παιχνιδιών στη διδασκαλία
  • η εκμάθηση και χρήση ελεύθερου και ανοιχτού λογισμικού γενικού σκοπού για ποικίλες εφαρμογές χρήσιμες για τους εκπαιδευτικούς, όπως είναι οι παρουσιάσεις, η επεξεργασία ήχου και εικόνας κ.ά.
  • η γνωριμία και χρήση ποικίλων διαδικτυακών εφαρμογών/εργαλείων που υποστηρίζονται από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) και είναι διαθέσιμα στους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, όπως είναι η δημιουργία ιστολογίου, wiki, η κατασκευή ιστοσελίδων, γκαλερί φωτογραφιών κ.ά.

Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι ένα πλήρες ημερολογιακό εξάμηνο, από μέσα Νοεμβρίου 2009 έως μέσα Μαΐου 2010. Θα υλοποιηθεί με τη «μεικτή» μέθοδο διδασκαλίας, συνδυάζοντας 5 δια ζώσης εκπαιδευτικές συναντήσεις και 26 εβδομάδες εκπαίδευσης από απόσταση με χρήση υπολογιστή.

Οι 5 δια ζώσης συναντήσεις θα γίνουν σε σχολική μονάδα της πόλης της Ρόδου.  Το χρονοδιάγραμμα των 5 αυτών συναντήσεων εμφανίζεται στον πίνακα που ακολουθεί.

Εβδομάδα Ώρες

1ο Γυμνάσιο Ρόδου

1 15:00 ? 19:00 Παρασκευή 27/11/09
8 15:00 ? 19:00 Δευτέρα 11/1/2009
15 15:00 ? 19:00 Δευτέρα 1/3/2010
21 15:00 ? 19:00 Δευτέρα 12/4/2010
26 15:00 ? 19:00 Δευτέρα 17/5/2010

Για κάθε μία από τις 26 εβδομάδες εκπαίδευσης, οι εκπαιδευόμενοι θα χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και την πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης moodle για την  πρόσβαση στο εβδομαδιαίο εκπαιδευτικό τους υλικό και την υλοποίηση ορισμένων ασκήσεων εμπέδωσης. Τις ασκήσεις αυτές θα στέλνουν ηλεκτρονικά (μέσω διαδικτύου) για βαθμολόγηση. Ο μέσος όρος του χρόνου που απαιτείται για μελέτη και εμπέδωση εκτιμάται πως είναι 2-3 ώρες ανά εβδομάδα . Κατά συνέπεια, κρίνονται απαραίτητα για τη συμμετοχή στο σεμινάριο:

  • η δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, κατά προτίμηση από το σπίτι
  • η αρχική εξοικείωση με τη χρήση υπολογιστή και την πλοήγηση στο διαδίκτυο

Το σεμινάριο απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Θα δημιουργηθεί τμήμα 15 εκπαιδευόμενων. Σε περίπτωση περισσότερων αιτήσεων, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση  http://grde.ilei.sch.gr/seminaria3/seminaria.php έως και 24/11/2009. Στους εκπαιδευόμενους που θα παρακολουθήσουν και θα ολοκληρώσουν επιτυχώς τις εργασίες του σεμινάριου, θα χορηγηθούν βεβαιώσεις επιτυχούς παρακολούθησης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε:

ΚΕ ΠΛΗΝΕΤ Ν.Δωδεκανήσου        τηλ. 2241020095

Η Σχολική Σύμβουλος                                                     Ο Υπεύθυνος Κε.Πλη.Νε.Τ.

Πληροφορικής   Δωδεκανήσου                                      Ν.Δωδεκανήσου

Δρ. Τσαμπίκα Καράκιζα                                                 Κώστας Κωσταλίας

Κάντε ένα σχόλιο

Πρέπει να έχετε συνδεθεί για να αφήσετε σχόλιο. Σύνδεση »

Blog created by Maria Samiou