Στην κατηγορία Ψηφιακά φεστιβάλ υπάρχουν και εκεί μαθήματα ρομποτικής με την ομώνυμη ονομασία

Κάνοντας χρήση του Arduino

Χρήση της γλώσσας Scratch στον προγραμματισμό Robot