Μαθήματα  των Τ.Π.Ε στο ΕΕΕΕΚ και την ΣΤ' Τάξη του Δημοτικού Σχολείου

Η σειρά αυτή που περιλαμβάνει μαθήματα Scratch απευθύνεται τόσο στους μαθητές του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ  όσο και στη ΣΤ τάξη του Δημοτικού