επιστροφή

ΕΡΩΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΡΩΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

 

1.  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

1. Ευθύγραμμη κίνηση

(Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ      Γενικής Παιδείας)

2. Δυναμική σέ μία διάσταση

(Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ      Γενικής Παιδείας)

3. Δυναμική στό επίπεδο

(Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ      Γενικής Παιδείας)

4. Βαρύτητα

(Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ      Γενικής Παιδείας)

5. Διατήρηση τής ορμής

(Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ      Γενικής Παιδείας)

6. Διατήρηση τής μηχανικής ενέργειας

(Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ      Γενικής Παιδείας)

7. Διατήρηση τής ολικής ενέργειας καί υποβάθμιση τής ενέργειας

(Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ      Γενικής Παιδείας)

Έλεγχοι - Διαγωνίσματα

************************

************************

8.  ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ  

(Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Γενικής Παιδείας)

8.  ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

(Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Γενικής Παιδείας)

10. ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ

(Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Γενικής Παιδείας)

11. ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ  (βλέπε Γ΄ Λυκείου Κατεύθυνσης)

(Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Γενικής Παιδείας)

12. ΚΥΜΑΤΑ

(Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Γενικής Παιδείας)

Έλεγχοι - Διαγωνίσματα

************************

************************

13.  ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ                     

(Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ      Κατεύθυνσης)

14.  ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ                                           

(Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ      Κατεύθυνσης)

15.  ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ                                          

(Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ      Κατεύθυνσης)

16.  ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ                                          

(Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ      Κατεύθυνσης)

17.  ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ  ΕΠΑΓΩΓΗ

(Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ      Κατεύθυνσης)

Έλεγχοι - Διαγωνίσματα

************************

************************

18.  ΤΟ  ΦΩΣ

(Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ      Γενικής Παιδείας)

19.  ΑΤΟΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

(Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ      Γενικής Παιδείας)

20.  ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

(Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ      Γενικής Παιδείας)

21. 

 

Έλεγχοι - Διαγωνίσματα

************************

************************

 

 

22.  ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ  ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ              

(Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ      Κατεύθυνσης)

23.  ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ  ΕΠΑΓΩΓΗ                    

(Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ      Κατεύθυνσης)

24.  ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ  ΡΕΥΜΑΤΑ                          

(Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ      Κατεύθυνσης)

25.  ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ                                                  

(Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ      Κατεύθυνσης)

Έλεγχοι - Διαγωνίσματα

 

************************

************************

2.  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ

Ύλη εξετάσεων Μαΐου

Έλεγχοι - Διαγωνίσματα

 

επιστροφή