Μαντεία - τελεστήρια - μυητικά κέντρα

-Μαντείο Αχέροντος, Ταινάρου, Τροφώνιο, Πτώου Απόλλωνος, Καλαυρίας, Πυθίου Απόλλωνος
-Ονειρομαντείο Δελφών, Πασιφάης -Ιδαίον άντρο, Αμφιαράειο -Σπηλιά Νυμφολύπτου -Ανεμοσπηλιά Κρήτη


Σπηλιά Νυμφολύπτου - Βάρη

Μαντείο Πυθίου Απόλλωνος - Γόρτυς

Ανεμοσπηλιά - Κρήτη

Ονειρομαντείο Δελφών

Σπηλιά Νυμφολύπτου - Βάρη

Τροφώνιο Μαντείο

Νεκρομαντείο Ταινάρου

Μαντείο Καλαυρίας - Πόρος

Άδυτο Νεκρομαντείου - Έφυρα

Ιδαίον άντρο - Κρήτη

Ναός Ασωμάτου - Ταίναρο

Νεκρομαντείο Ταινάρου

Μαντείο Μελάμποδος - Αιγόσθενα

Αμφιαράειο

Τελεστήριο Ελευσίνας

Προναίας Αθηνάς - Δελφοί

Προναίας Αθηνάς - Δελφοί

Κωρύκειον άντρο - Παρνασσός

Κασταλία πηγή - Δελφοί

Επίδαυρος

Δωδώνη

Νεκρομαντείο Αχέροντος - Έφυρα

Ιερά Δρύς - Δωδώνη

Μαντείο Δειραδιώτου Απόλλωνος

Έφυρα

Μαντείο Αχέροντος - Έφυρα

Ελευσίνα

Δελφοί - Ιερό Απόλλωνος

Ονειρομαντείο Πασιφάης - Θαλάμες

Νεκρομαντείο - Έφυρα

Μαντείο Πτώου Απόλλωνος

Μαντείο Αχέροντος - Έφυρα

Φαιδριάδες - Δελφοί