Να σχηματίσεις τον Αόριστο των παρακάτω ρημάτων doc

Ασκήσεις  αρχική    προηγούμενη  επόμενη

Διάβασε τη θεωρία για το σχηματισμό του αόριστου
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣΑΟΡΙΣΤΟΣ
ΛΑΜΠΩ ΛΑΜΑ
ΕΡΕΙΔΩ ΡΕΙΑ
ΚΛΩΘΩ ΚΛΩΑ
ΒΡΕΧΩ ΒΡΕΑ
ΣΤΙΛΒΩ ΣΤΙΛΑ
ΑΡΔΩ ΡΑ
ΑΓΧΩ ΓΑ
ΕΛΕΓΧΩ ΛΕΓΑ
ΟΙΜΩΖΩ ΜΩΑ
ΟΔΕΥΩ ΔΕΥΑ