Να βρεις στο κείμενο [Η μεσογειακή διατροφή] τα 65 ουσιαστικά! (α' μέρος) επόμενη

Κάνε κλικ πάνω στη λέξη που θεωρείς πως είναι ουσιαστικό.

Στην παραδοσιακή ελληνική όπως οι και οι περιλαμβάνουν μεγάλες ολικής , , και . Η είναι μέτρια, αλλά η και σε μικρότερο είναι υψηλή. Η προστίθεται συνήθως στις περισσότερες από τις και τα μαγειρεμένα . Η είναι λίγες το . Η είναι της από τη . Το καταναλώνεται σε μετρημένες από τους και σχεδόν πάντοτε κατά τη των .
Πρόσφατα το συνέταξε διατροφικές για τους ενήλικες . Οι αυτές αποσκοπούν στο να παρουσιαστεί ένα διατροφικό , το οποίο δρα ευεργετικά στην των και βασίζεται στην ελληνική παραδοσιακή .
Πολύ συχνά οι διατροφικές απεικονίζονται με τη ή , η της οποίας αναφέρεται σε που θα πρέπει να καταναλώνονται πολύ συχνά και η σε που θα πρέπει να καταναλώνονται σπάνια, με τα υπόλοιπα να καταλαμβάνουν τις ενδιάμεσες . Στη διατροφική του , η δίνεται στη των και όχι σε ακριβείς , οι οποίες εξαρτώνται από το , την , τη σωματική και τη φυσική των .


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός