Άσκηση ορθογραφίας των ρημάτων σε -ιζω doc

Συμπλήρωσε τα κενά από την αναδυόμενη λίστα.
Άθρσε όλα τα ποσά να δούμε πόσα χρωστάμε.
Μη με πρζεις με τη γκρίνια του.
Η φώκια έμπξε κάτι τσιριχτά σαν άνθρωπος.
Ολημερίς το χτζανε το βράδυ γκρεμζόταν.
Τα χωριά αυτά έσφζαν από ζωή.
Σταμάτησε να δανζει χρήματα στους άλλους.
Θα πξουμε στα αρχαία και στα μαθηματικά!
Πρέπει να στηρξετε οικονομικά την ομάδα.
50.000 θεατές κατέκλσαν το γήπεδο.


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός