Σχημάτισε στην ενεργητική φωνή στο α' ενικό πρόσωπο της οριστικής τους χρόνους των ρημάτων που ζητούνται. doc

ρήμαχρόνοςτύπος
ξυπνώπαρατατικός
θυμώνω εξακολουθητικός μέλ.θα
γράφωαόριστος
τρέχωστιγμιαίος μέλ.θα
ζητώ παρακείμενοςέχω
ελπίζω υπερσυντέλικοςείχα
εξαντλώ συντελεσμένος μέλ.θα έχω


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός